กทม. เตรียมพร้อม มาตรการ รับ การเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. และ สก.

กทม. เตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าฯ และ ส.ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถเพิ่ม-ถอนชื่อได้ถึง 11 พ.ค. นี้
กทม. เตรียมพร้อม มาตรการ รับ การเลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม. และ สก.

อีกเพียงไม่กี่วัน ก็จะถึงวันกำหนดเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 ในวันที่ 22 พ.ค. นี้แล้ว หลายหน่วยงานก็เร่งเตรียมความพร้อมในการเตรียมการ เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ มีความสะดวกสบายและโปร่งใสมากที่สุด

วันนี้ (2 พ.ค. 65) นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตหลักสี่ ดอนเมือง จตุจักร และบางเขน โดยมีผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมคณะ ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินงานเตรียมการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 65 เวลา 08.00 - 17.00 น.

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้สำนักงานเขตต่างๆ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ตรวจสอบความพร้อมและความแข็งแรงของสถานที่เลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ เนื่องจากเกรงว่าหากเกิดลมพัดแรงหรือฝนตก อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคในการลงคะแนนได้ รวมถึงตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ว่าครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ การสำรองและเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำรองไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่หลักไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ อีกทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด

อย่างไรก็ดี ในขณะนี้สำนักงานเขตได้จัดส่งจดหมายแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ประชาชนทราบแล้ว จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งของตนและสมาชิกในครอบครัวว่าครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงสถานที่การใช้สิทธิ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งสามารถเพิ่ม-ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องได้ภายในวันที่ 11 พ.ค. 65 อีกทั้งดูแลเรื่องการจราจรบริเวณที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

รองปลัดกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำสิ่งสำคัญ คือการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องมีความระมัดระวังในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้

นอกจากนี้ให้สำนักงานเขตเตรียมความพร้อมกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดโควิด-19 มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องดำเนินการอย่างไรให้สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากการมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากการมาใช้สิทธิเลือกตั้งต้องลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งที่กำหนดไว้ และมีชื่ออยู่เท่านั้น อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดเชื้อโควิด-19 ทางกรุงเทพมหานครจะได้หารือแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับทาง ศบค. ต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
อีจันอยากเจอ คุยกับ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนที่ 17

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.