กทม. Kick Off กิจกรรม รณรงค์ เลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.

กทม. เปิด กิจกรรม รณรงค์เชิญชวน ชาว กทม. แสดงพลังเลือกผู้ว่าฯ และ ส.ก. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. โดยพร้อมเพรียงกัน
กทม. Kick Off กิจกรรม รณรงค์ เลือกตั้ง ผู้ว่าฯกทม.

โดยกรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงพลังความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขณะนี้เหลืออีก 13 วัน จะถึงวันเลือกตั้งส.ก.และผู้ว่าฯกทม. กรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญของการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้ขึ้น โดยในวันนี้ 50 สำนักงานเขตจะเริ่มรณรงค์เข้าพื้นที่ชุมชน ตลาด ห้างร้าน เพื่อเชิญชวนประชาชนกว่า 4 ล้านคนซึ่งมีสิทธิในการเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิผู้ว่าฯ และส.ก.มาเพื่อบริหารบ้านเมืองของเรา ทั้งนี้กรุงเทพมหานครถือว่ามีความสำคัญในฐานะเมืองหลวงศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศไทย หากกรุงเทพมหานครได้ผู้บริหารที่มีความสามารถและมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดที่ทันสมัย จะทำให้สามารถพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมืองที่ทุกคนอาศัยอยู่อย่างมีความสุข

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชาวกรุงเทพฯ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง (เกิดก่อน วันที่ 24 พ.ค.2547) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิและสถานที่ใช้สิทธิของตนเองได้ทางช่องทางออนไลน์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote โดยดาวน์โหลดได้ทั้งโทรศัพท์ระบบ iOS และระบบ Android ทั้งนี้หากพบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิของตนเองหรือคนในครอบครัวไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งเพิ่ม-ถอนรายชื่อ ได้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม นี้ ณ สำนักงานเขตซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

คลิปแนะนำอีจัน
ขับรถเล่น อช.แก่งกระจาน เจอเสือดำ อวดโฉม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.