คณะปลัด กทม. ตรวจความพร้อม การอบรม พนักงาน ประจำหน่วยเลือกตั้ง

กทม. จัดอบรม ซักซ้อมทำความเข้าใจ ให้พนักงาน ประจำหน่วยเลือกตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีคณะปลัด กทม. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม
คณะปลัด กทม. ตรวจความพร้อม การอบรม พนักงาน ประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันนี้ (15 พ.ค. 65) นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร โดยภาพรวมในการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 65 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้มีการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รวมถึงซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ให้ เจ้าพนักงานประจำหน่วยฯ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน ตามกฎหมาย ประกาศ และคำสั่งของ กกต. และให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส บริสุทธิ์ และเที่ยงธรรม โดยมีรูปแบบการอบรม ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสาธิตเสมือนจริง

โดยในวันเดียวกัน นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดม่วง เขตบางแค และหอประชุมโรงเรียนศึกษานารี เขตบางบอน อีกด้านหนึ่ง นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร ก็ได้เป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เขตบางกอกใหญ่อีกด้วย

การที่คณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่พร้อมกันในวันนี้ เนื่องจากเหลือเวลาอีกเพียง 7 วันเท่านั้น ก็จะถึงวันเลือกตั้ง ทั้งผู้ว่าฯกทม. และ สก. แล้ว ซึ่ง อีจัน ขอให้ผู้มีสิทธิ์ทุกคน ช่วยกันสอดส่อง เป็นหูเป็นตา และร่วมกันลงคะแนนเสียง ให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใส บริสุทธิ์ เที่ยงธรรม ไม่กระทำผิดกฎหมายกันนะครับ

คลิปอีจันแนะนำ
เจาะใจ อัศวิน ขอสู้ต่อ หวังชนะใจคนกรุง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.