นิด้าโพลล์ เปิดผลสำรวจ ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบ 2 "ชัชชาติ" ยังยืน 1

นิด้าโพลล์ เปิดผลสำรวจความเห็น สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2 ยังพบว่า ชัชชาติ อันดับ 1 ทุกกลุ่มเขต
นิด้าโพลล์ เปิดผลสำรวจ ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบ 2 "ชัชชาติ" ยังยืน 1

เหลืออีกเพียง 20 วัน ก็จะถึงวันลงคะแนนเสียง เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 พ.ค. 65 กันแล้ว

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (1 พ.ค. 65) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้เผยแพร่ผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2” ซึ่งได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,357 หน่วยตัวอย่าง เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

ขอบคุณภาพจาก : นิด้าโพลล์

โดยจากการสำรวจ เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า


อันดับ 1 ร้อยละ 44.58 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) เพราะ เป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน


อันดับ 2 ร้อยละ 11.42 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ เพราะ ขอดูนโยบายและการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน


อันดับ 3 ร้อยละ 11.27 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) เพราะ เป็นคนมีประสบการณ์ บริหารงานเก่ง และสามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่อง


อันดับ 4 ร้อยละ 8.99 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาให้กรุงเทพฯ มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติได้

ขอบคุณภาพจาก : นิด้าโพลล์
ขอบคุณภาพจาก : นิด้าโพลล์

ขณะที่ร้อยละ 5.75 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) และร้อยละ 2.14 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อแบ่งตามกลุ่มเขตการปกครองของกทม. พบว่า ในทุกกลุ่มเขต ทั้งกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง, กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ, กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก, กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ, กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ต่างมีผลการสำรวจที่คล้ายกัน คืออันดับ 1 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เช่นเดียวกัน

ท้ายที่สุด คำถามที่ประชาชนต้องการจะถามผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. พบว่า ตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น (จำนวน 660 หน่วยตัวอย่าง) ร้อยละ 23.34 ระบุว่า จะมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องการจราจร (รถติด) ในกรุงเทพฯ อย่างไร, รองลงมา ร้อยละ 14.09 ระบุว่า นโยบายที่หาเสียงสามารถทำได้จริง หรือไม่, ร้อยละ 13.33 ระบุว่า มีวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ อย่างไร, ร้อยละ 9.09 ระบุว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ ในมุมมองของผู้สมัครเป็นอย่างไร เป็นต้น

แม้ว่าจะเหลือเวลาอีกเพียงไม่นานก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว แต่สำหรับคนกรุงเทพฯ ยังถือว่ามีเวลาในการตัดสินใจอยู่ เพราะท้ายที่สุดแล้ว การเลือกครั้งนี้ จะมีผลต่อช่วงเวลาจากนี้ไปอีกหลายปี ดังนั้นชาวกรุงเทพฯทุกคน ควรจะคิดกันให้ละเอียดรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใครนะคะ

คลิปอีจันแนะนำ
อีจันอยากเจอ คุยกับ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนที่ 17

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.