นิด้าโพลล์ เปิดผลสำรวจ ผู้ว่าฯ กทม. 65 ระบุ "ชัชชาติ" อันดับ 1

นิด้าโพลล์ เปิดผลสำรวจ ผู้ว่าฯ กทม. 65 ระบุ "ชัชชาติ" อันดับ 1

นิด้าโพลล์ เปิดผลสำรวจความเห็น สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1 ระบุ ชัชชาติ อันดับ 1 ทุกกลุ่มเขต

ใกล้เข้ามาแล้ว กับการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พ.ค. 65 นี้ หลายๆคนอาจจะได้เห็นนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนกันไปแล้ว และอาจจะมีบุคคลในดวงใจ ที่เตรียมจะให้คะแนนไว้แล้ว วันนี้อีจันจะนำ โพลล์สำรวจความคิดเห็น ที่น่าเชื่อถืออย่าง นิด้าโพลล์ มานำเสนอให้ทุกคนได้รับทราบกันครับ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1” ที่ได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 5-7 เม.ย. 65 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,362 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

Picasa

สำหรับบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 88 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ), อันดับ 2 ร้อยละ 22.15 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ, อันดับ 3 ร้อยละ 11.39 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)

2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 79 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ), อันดับ 2 ร้อยละ 28.88 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ, อันดับ 3 ร้อยละ 9.05 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)

3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 53 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ), อันดับ 2 ร้อยละ 26.89 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ, อันดับ 3 ร้อยละ 10.99 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)

4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 30 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ), อันดับ 2 ร้อยละ 27.66 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ, อันดับ 3 ร้อยละ 9.22 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)

5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 30 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ), อันดับ 2 ร้อยละ 21.99 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ, อันดับ 3 ร้อยละ 9.42 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)

6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 91 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ), อันดับ 2 ร้อยละ 29.36 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ, อันดับ 3 ร้อยละ 10.64 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)

จากผลสำรวจของนิด้าโพลล์ ทำให้เห็นชัดเจนว่า ผู้สมัครอย่าง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นอันดับ 1 ในทุกๆกลุ่มเขต แต่เมื่อถึงวันเลือกตั้งจริงแล้ว คะแนนจะออกมาอย่างไร ต้องติดตามกันนะครับ

คลิปอีจันแนะนำ
อีจันอยากเจอ คุยกับ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนที่ 17

Related Stories

No stories found.