สธ.เสนอ งดออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็น คุมโควิดระบาด

อีจัน