อีจัน - สตอรี่ เสียงร้องทุกข์ จากประกอบการภัตตาคาร - ร้านอาหาร ยื่นหนังสือเยียวยา ถึง นายกฯ

อีจัน