ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง ‘เฉลิมมหานคร-ศรีรัช-อุดรรัถยา’ 3 มิ.ย. 67

การทางพิเศษฯ ประกาศแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางอำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงวันหยุดยาว 3 มิถุนายน 2567

ลูกเพจที่ใช้รถใช้ทางด่วน เตรียมขึ้นทางด่วนฟรี

การทางพิเศษแห้งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 เส้นทาง 60 ด่าน

ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน

ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

และยังสามารถสอบถามข้อมูล การเดินทางขอความช่วยเหลือ และเช็กสภาพจราจรจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Cente ได้ที่เบอร์ 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หยุดยาวนี้เที่ยวให้สนุก ปลอดภัย ๆ นะครับลูกเพจอีจันทุกคน