🎬 5 รถกระบะ สายดื่ม (น้ำมัน) โคตรดุ! | ตู๋ลิ่วล้อ อีจัน

กระบะ คู่ใจ ใครว่าแกร่งต้องแรงและประหยัดเสมอไป?
บางทีค่าน้ำมันก็อาจทำ กระเป๋าเงินตุณฉีกได้เหมือนกัน!