🎬 RAPTOR 2 0L Diesel ปะทะ Revo GR Sport รุ่นไหนจะคุ้มกว่ากัน! | ตู๋ลิ่วล้อ อีจัน

มวยถูกคู่รถกระบะสายลุย ใครจะรอด ใครจะร่วง ราคาห่างกันแสน
คุณ! จะเลือกรุ่นไหน ระหว่าง RAPTOR หรือ Revo GR Sport