ขึ้นทางด่วนฟรี 22 พฤษภาคม 2567 (วันวิสาขบูชา) 60 ด่าน 3 เส้นทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 เส้นทาง เนื่องในวันวิสาขบูชา 22 พฤษภาคม 2567 นี้ เช็กเลยมีเส้นทางไหนด่านใดบ้าง

คนใช้รถใช้ทางด่วนเตรียมเฮ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 เส้นทาง 60 ด่าน

เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 00.01 – 24.00 น. (1วัน)

ซึ่งวันวิสาขบูชา เป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐและกรทรวงคมนาคม

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให่การเดินทางของประชาชนในวันหยุด

และช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางอีกด้วย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้

  ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

  ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

  ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

รวมทั้งหมด 3 เส้นทาง 60 ด่าน

และลูกเพจอีจันยังสามารถสอบถามข้อมูล การเดินทาง สภาพการจราจร

ขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center  1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง