รู้จัก "ไซโคพาธ" โรคบุคลิกภาพผิดปกติต่อต้านสังคม

กรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลโรคไซโคพาธ บุคลิกภาพผิดปกติ-ทำความรุนแรงซ้ำๆ
รู้จัก "ไซโคพาธ" โรคบุคลิกภาพผิดปกติต่อต้านสังคม

คดีสมคิด พุ่มพวง ฆาตกรต่อเนื่อง 6 ศพ สร้างความสะเทือนขวัญในสังคมไทย จนเกิดการตั้งข้อสังเกตว่า การฆ่าต่อเนื่องเป็นพฤติกรรมของกลุ่มของโรคบุคลิกภาพผิดปกติ "ไซโคพาธ" (Psychopaths) หรือไม่

17 ธันวาคม 2562 เพจเฟซบุ๊ก “กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข” ได้ออกมาโพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โรคไซโคพาธ (Psychopaths) ซึ่งเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติ ที่จะมีอาการต่อต้านสังคม เป็นหนึ่งในภาวะที่รักษาได้ยาก มักจะไม่ให้ความร่วมมือในบำบัดรักษา

ภาพจากอีจัน

โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดไว้ว่า

ไซโคพาธ Psychopaths เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม Antisocial Personality Disorder มีลักษณะ ขาดความสำนึกผิด , ขาดความเห็นใจผู้อื่น , ขาดความยับยั้งชั่งใจ , ความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัว , เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง

ส่วนสาเหตุของการเป็นโรคนี้ อาจจะมาจากปัญหาทางด้านร่างกาย , ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง ,ด้านจิตใจและสังคม , อาชญากรรมในครอบครัว

ภาพจากอีจัน
อาการที่จะแสดงออก มีดังนี้
มีลักษณะจิตใจที่แข็งกระด้าง , มีพฤติกรรมตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง , มีความผิดปกติทางอารมณ์ และความคิดโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคม , มักทำความรุนแรงซ้ำๆ และก่อให้เกิดอาชญากรรม
ส่วนแนวทางการรักษา ของโรคไซโคพาธ (Psychopaths) การรักษาด้วยยามีประโยชน์ในการรักษาโรคทางจิตเวชที่เกิดร่วมกับไซโคพาธ การปรับพฤติกรรมเน้นการพัฒนาสิ่งที่สนใจในแง่ดี และการให้รางวัลเมื่อกระทำพฤติกรรมดี การลงโทษมักไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนื่องจากอาการด้านชาทางอารมณ์
ด้านทางกาย อาการแสดงมีความผิดปกติของสมอง โดยเฉพาะส่วนหน้า-ส่วนอะมิกดะลา มีลักษณะจิตใจที่แข็งกระด้าง
ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง มีพฤติกรรมตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง อุบัติเหตุทางสมอง พันธุกรรม โดยไม่สนใจผู้อื่นในสังคม
ด้านจิตใจและสังคม มีความผิดปกติทางอารมณ์ และความคิดโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคม ถูกกระทำทารุณกรรมในวัยเด็ก ถูกเลี้ยงดูแบบละเลยเพิกเฉย มักทำความรุนแรงซ้ำๆ และก่อให้เกิดอาชญากรรมในครอบครัว อาชญากรรมความแตกแยกในครอบครัว สภาพสังคมรอบตัวที่โหดร้าย
การรักษา
การรักษาด้วยยามีประโยชน์ในการรักษาโรคทางจิตเวชที่เกิดร่วมกับไซโคพาธ การปรับพฤติกรรมเน้นการพัฒนาสิ่งที่สนใจในแง่ดี และการให้รางวัลเมื่อกระทำพฤติกรรมดี การลงโทษมักไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนื่องจากอาการด้านชาทางอารมณ์
ทั้งนี้ไซโคพาธเป็นหนึ่งภาวะที่รักษาได้ยากและมักมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี มักไม่ร่วมมือกับการทำจิตบำบัดจึงได้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co