DSI ร่วม ตำรวจ บุกค้น บ้านเครือข่ายยาเสพติด 3 จุด ที่เชียงราย

DSI สนธิกำลัง ตำรวจ บุกค้น บ้านเครือข่ายยาเสพติด 3 จุด ที่เชียงราย ยึดทรัพย์ รวม 1,380 ล้านบาท
DSI ร่วม ตำรวจ บุกค้น บ้านเครือข่ายยาเสพติด 3 จุด ที่เชียงราย

จากนโยบายการปราบปรามยาเสพติด ของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ภายใต้ปฏิบัติการ “พาลีปราบยา” ให้ยึดทรัพย์สินและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด โดยใช้มาตรการทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 อันจะทำให้การดำเนินการยึดทรัพย์ ของเครือข่ายยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ล่าสุดวันนี้ (31 มี.ค. 65) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้มอบหมายให้นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 5 (เชียงใหม่) เร่งดำเนินการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อยื่นคำร้องขอหมายค้นจากศาลจังหวัดเชียงราย ในการเข้าปฏิบัติการตรวจค้นบ้านพักของกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด โดยให้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สาย และสถานีตำรวจภูธรเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เข้าตรวจค้นบ้านพักของกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด (คดีพิเศษที่ 32/2564) จำนวน 3 จุดพร้อมกัน ได้แก่ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย 2 จุด และตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน 1 จุด

จากการตรวจค้นสามารถยึดเอกสารและพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมาก โดยได้ตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน ของกลุ่มเครือข่ายบุคคลดังกล่าว ปรากฏว่า มีวงเงินหมุนเวียนมากถึง 1,900 ล้านบาท จึงได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินไว้เพื่อทำการตรวจสอบ ดังนี้

1. อายัดบัญชีธนาคารของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว จำนวน 246 บัญชี

2. อายัดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 155 คัน เป็นเงินประมาณ 130 ล้านบาท

3. อายัดโฉนดที่ดิน จำนวน 232 แปลง เป็นเงินประมาณ 1,250 ล้านบาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,380 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะได้ดำเนินการมีหนังสือเรียกบุคคลที่ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งเจ้าของที่ดินมาชี้แจง หากไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวได้ จะได้ใช้มาตรการทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ยึดทรัพย์เพื่อเข้ากองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป รวมทั้งจะได้เร่งดำเนินคดีกับกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และความผิดตามประมวลรัษฎากรฐานหลีกเลี่ยงภาษีอีกด้วย

คลิปอีจันแนะนำ
สืบ ซุ่ม ชาร์จ ช่วย 18 ชีวิตคนไทย ล้างบางแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co