เตือนอย่าหลงเชื่อ! คนแอบอ้างทำวีซ่า-เที่ยวบินพิเศษเข้าไทย

เตือนอย่าหลงเชื่อ! คนแอบอ้างทำวีซ่า-เที่ยวบินพิเศษเข้าไทย

กรมบัญชีกลาง เตือน!! อย่าหลงเชื่อคนแอบอ้างทำวีซ่าและเที่ยวบินพิเศษเข้าไทย รวมค่ารักษาโควิด-กักตัว 14 วัน

จากกรณีที่ มีการแชร์จดหมายถึงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ขอรับการสนับสนุนให้อำนวยความสะดวกในการจัดทำวีซ่ากรณีเร่งด่วนและเที่ยวบินพิเศษจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มายังกรุงเทพฯ ให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมจัดประชุมนักลงทุนและโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการแพทย์ของรัฐ โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง รับจัดการเรื่องการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด รวมถึง โควิด-19 และการกักตัวที่บ้าน อีก 14 วัน เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 USD นอกจากนี้ยังมีการใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมบัญชีกลางรูปแบบเก่าประทับอยู่ที่จุดลงลายมือชื่อผู้ส่งหนังสือ

ภาพจากอีจัน
เกี่ยวกับเรื่องนี้ (16 ก.ค. 2563) นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า บุคคลดังกล่าวไม่ใช่บุคลากรของกระทรวงการคลัง ประกอบกับกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง ไม่เคยมีการรับดำเนินการติดต่อสถานทูตหรือประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำวีซ่า และเที่ยวบินพิเศษแต่อย่างใด
ภาพจากอีจัน
ขอยืนยันว่า กรมบัญชีกลาง ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชน จึงขอเตือนหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนอย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
ภาพจากอีจัน

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co