กลุ่มสตรี จังหวัดสตูล ส่งออก ผลิตภัณฑ์ จาก ผ้าปาเต๊ะ ขายทั่วโลก

สวนกระแส สถานการณ์ โควิด!! กลุ่มสตรี จังหวัดสตูล ส่งออก ผลิตภัณฑ์ จาก ผ้าปาเต๊ะ ขายทั่วโลก
กลุ่มสตรี จังหวัดสตูล ส่งออก ผลิตภัณฑ์ จาก ผ้าปาเต๊ะ ขายทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์ จาก ผ้าปาเต๊ะภาพ อีจัน

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสตรี วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสตูล ที่ทวนกระแสโควิด-19 ในช่วงนี้ ที่สามารถส่งออก ผลิตภัณฑ์ จากผ้าปาเต๊ะ ขายทั่วโลกได้ โดยนางรอเบียะ หมันเส็น ประธานวิสาหกิจชุมชน ดาหลาปาเต๊ะ ในพื้นที่จังหวัดสตูล เปิดเผยกับทีมข่าวอีจันภูมิภาค ว่า ดาหลาปาเต๊ะ มีจุดเริ่มต้นจากตนเอง เมื่อครั้งมีโอกาสเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัด เป็นเวลานานแล้วมีความคิดว่า น่าจะกลับไปอยู่บ้าน และนำผลิตภัณฑ์ ที่เคยเห็น สมัยที่ยังทำงาน มาทำในพื้นที่ บ้านเกิด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาพ อีจันภูมิภาค

จึงตัดสินใจกลับมาอยู่บ้าน และทดลองนั่งเย็บงานคนเดียว จนเป็นที่รู้จัก โดยมีชาวบ้านบางรายขอเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งตนเองก็บอกหมด ไม่บิดบัง เพราะการเย็บผ้า หรือ เย็บผลิตภัณฑ์ จากผ้านั้น ทุกคนต้องทำเอง ถึงแม้ว่า จะรู้ว่าทำอย่างไรก็ตามการทำก็จะออกมาไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการเย็บ หรือรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ จะมีเหมือนกันแต่การเย็บ ความปราณีตของงานก็จะไม่เหมือนกัน

ดังนั้น ตนเองก็จะสอนทุกคนที่เข้ามาขอดูหรือฝึกหัดกับตนเอง จนสามารถรวมกลุ่มกันได้ 18 คน ล้วนเป็นสตรี ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูล และอำเภอใกล้เคียง ที่สามารถเดินทางมา ร่วมงานกันได้ และ มีบางบริษัทมาจ้างทำผลิตภัณฑ์ จากผ้าโดยเฉพาะจากผ้าปาเต๊ะซึ่งเป็นผ้าพื้นเมืองของ กลุ่มมุสลิม ในภาคใต้

ผลิตภัณฑ์ จาก ผ้าปาเต๊ะ
ผลิตภัณฑ์ จาก ผ้าปาเต๊ะภาพ อีจันภูมิภาค

โดยนำผ้า ปาเต๊ะมาเย็บ เป็นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่ตลาดต้องการ จนสามารถส่งไปขายห้างดังในกรุงเทพฯ รวมถึงส่งออกจำหน่ายยังประเทศแถบตะวันออกกลาง อาทิ ดูไบ ซาอุดิอารเบีย รวมถึงในแถบยุโรป โดยจะมีการเซ็นสัญญา ข้อตกลงร่วมกัน ก่อนที่จะผลิต ดังนั้น ทั้ง 18 คนต้องช่วยกัน เพื่อให้ทุกอย่างผ่านมาตรฐษน และออกมาสู่ตลาดตามที่ลูกค้าต้องการ

ปัจจุบันในช่วงของสถานการณ์โควิด แต่ก็ไม่มีผลต่อยอดการผลิต แต่เดิมจะให้ มาผลิตที่กลุ่ม ตอนนี้ได้ปรับเปลี่ยนให้ทุกคน รับงานไปทำที่บ้าน ยามว่าง ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน แต่จะมีผลกระทบในเรื่องของการจัดส่ง ค่าส่งของ ค่าระวาง ซึ่งปรับราคาขึ้น จำเป็นที่จะต้อง ส่งทางตู้คอนเทนเนอร์โดยใช้ ระบบเหมาตู้ และจะส่งถึง คู่ค้าภายใน 45 วัน ก็จะถึงประเทศนั้นๆ

อีจัน
www.ejan.co