คมนาคม ชะลอการ ขึ้นค่าทางด่วน สายศรีรัช - วงแหวน

คมนาคม ร่วม กทพ. ชะลอการ ขึ้นค่าทางด่วน สายศรีรัช - วงแหวน
คมนาคม ชะลอการ ขึ้นค่าทางด่วน สายศรีรัช - วงแหวน
ขอบคุณภาพ : เว็บไซต์ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

การใช้ชีวิตในเมืองกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ต่างต้องพึ่งพาทางด่วน ทางพิเศษกันซะส่วนมาก แม้จะต้องจ่ายเงินมากขึ้น แต่แลกมาด้วยความรวดเร็วในการเดินทาง ในวันนี้ (3 พ.ย. 64) ชาวกรุงเทพก็ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะในช่วงเช้า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เป็นประธานในการประชุมถึงความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการเยียวยาให้กับประชาชน จากการปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตามสัญญาสัมปทาน ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM กำหนดมาตรการเยียวยาให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอให้ทางบริษัท BEM ได้พิจารณาให้ความร่วมมือกับภาครัฐ และช่วยเหลือประชาชน ด้วยการออกมาตรการส่งเสริมการตลาด หรือชะลอการขึ้นค่าผ่านทาง ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นี้ด้วย

ขณะเดียวกัน ผู้แทนบริษัท BEM มีมาตรการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบ เบื้องต้น จะทำหนังสือยืนยันมาตรการดังกล่าว โดยออกเป็นลักษณะของการส่งเสริมการตลาด หรือ Promotion ให้ผู้ใช้ทางที่ใช้คูปองชำระค่าผ่านทางในราคาเดิมที่ใช้อยู่ เป็นระยะเวลา 1 ปี (15 ธันวาคม 2564 – 15 ธันวาคม 2565) และจะแจ้งมายัง กทพ. เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทางพิเศษในช่วงดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ในที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ที่อยู่ในการดูแลของ BEM จำนวน 3 สายทาง ประกอบด้วย ทางพิเศษสายศรีรัช ทางพิเศษสายอุดรรัถยา และทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร โดยการนำเทคโนโลยีระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (Multi-Lane Free Flow : M-Flow) มาใช้ ทั้งนี้ ได้มีข้อสรุปให้ กทพ. จัดทำ action plan ให้ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

อีจันยินดีกับผู้ใช้ทางด่วนทุกคนด้วยนะคะ

คลิปแนะนำอีจัน
ไม่ตรงปก? บ้านจัดสรรขายฝัน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co