ครม.เห็นชอบ ขยายเวลา 3 เดือน ลดจ่ายเงินสมทบ ม.33 ม.39

ครม.ไฟเขียว ขยายเวลา 3 เดือน ก.ย. – พ.ย. 64 ลดจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคม ม.33 ม.39 ช่วยนายจ้างลูกจ้าง ฝ่าวิกฤต โควิด
ครม.เห็นชอบ ขยายเวลา 3 เดือน ลดจ่ายเงินสมทบ ม.33 ม.39
ขยายเวลา 3 เดือน ลดจ่ายเงินสมทบ ม.33 ม.39ภาพ อีจัน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขยายเวลาปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน -30 พฤศจิกายน 2564 ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน

1.ผู้ประกันตนตาม ม.33 จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5 เหลือร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

2.ผู้ประกันตนตาม ม.39 ให้ปรับลดอัตราจ่ายเงินสมบทจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาท ลดลงเหลือ 235 บาท /เดือน

โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 เป็นต้นไป

"สำหรับการลดอัตราเงินสมทบงวดเดือน ก.ย. – พ.ย. 64 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ประกันตนในระบบจ่ายเงินสมทบลดลงเป็น 10,721 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายลดลงเป็น 9,629 ล้านบาท ส่งผลดีต่อผู้ประกันตนทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย ช่วยเสริมสภาพคล่องได้ประมาณ 945 – 1,575 บาทต่อคน และนายจ้าง มีสภาพคล่องขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้"
นายธนกร ฯ กล่าว
คลิปอีจันแนะนำ
เปิดหมดใจ! อดีตผู้บำบัดยาเสพติด ในวัดดังแห่งหนึ่ง

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co