ครม. อนุมัติ วงเงิน ประกันรายได้ เกษตรกร ข้าว,ยางพารา 7.6 หมื่นล้านบาท

ครม. อนุมัติ วงเงิน 7.6 หมื่นล้านบาท ประกันรายได้ เกษตรกร ผู้ปลูก ข้าว ,และ ยางพารา คาด จ่ายเงินได้ กลางเดือน ธ.ค. 64
ครม. อนุมัติ วงเงิน ประกันรายได้ เกษตรกร ข้าว,ยางพารา 7.6 หมื่นล้านบาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวงเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 7.6 หมื่นล้านบาท และเห็นชอบเงินช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1,000 บาท จำนวนไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือ ไม่เกิน 20,000 บาท สำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้ให้ชาวนา ได้จ่ายไปแล้ว 2 งวด 13,000 ล้านบาท คงเหลืออีก 31 งวดที่ยังไม่ได้จ่าย ซึ่งวันนี้ (30 พ.ย. 64) ครม.ได้อนุมัติวงเงินให้แล้ว และมีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 3 ในวันนี้ด้วย โดยมีวงเงิน 10,000 ล้านบาท ซึ่งขั้นตอนต่อไป ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมติครม. โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงิน ทั้งในส่วนของข้าวและยางพาราได้ ไม่เกินกลางเดือนธันวาคมนี้

ทั้งนี้ ราคายางอาจจะไม่ใช้วงเงินถึง 10,000 ล้านบาท แต่เตรียมวงเงินไว้ เพราะขณะนี้ราคายางอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งน้ำยางข้นประกันราคากิโลกรัมละ 57 บาท แต่ราคาจริงอยู่ที่ 60 บาทแล้ว ยางก้อนถ้วยประกันราคากิโลกรัมละ 23 บาท แต่ราคาจริงอยู่ที่ 24-26 บาทแล้ว ถือว่าราคาเกินราคาประกันแล้ว จึงยังไม่จำเป็นต้องจ่ายส่วนต่างให้กับเกษตรกร ส่วนกรณีที่ นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีแนวคิดในการบรรจุโครงการประกันราคา ให้อยู่ในงบประมาณปี 66 นั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า ยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ ต้องขึ้นอยู่กับแนวโน้มพืชผลการเกษตร ในปีงบประมาณหน้าด้วย ที่จะเป็นปัจจัยนำมาสู่การคิดคำนวณว่า เงินส่วนต่างจะเป็นเท่าไหร่ แต่ทั้งหมดอยู่ที่นโยบายด้วยว่า จะให้ใส่ในงบประมาณหรือใช้ในรูปแบบใช้เงิน ธกส. สำรองล่วงหน้าไปก่อน แล้วรัฐบาลตั้งงบประมาณชดใช้ภายหลัง

ซึ่งในส่วนตนเองและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมดำเนินการไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามที่เหมาะสม

คลิปอีจันแนะนำ
นางงามสู้ชีวิต ดิ้นรนหาทุนบินไปสานฝันเวทีโลก นางงามมีผัวแล้ว

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co