ครม. เคาะ ลดเงินสมทบประกันสังคม ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง

ผู้ประกันตนเตรียมเฮ! ครม. เคาะ ลดเงินสมทบประกันสังคม ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ลดภาระช่วงโควิด
ครม. เคาะ ลดเงินสมทบประกันสังคม ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง

เมื่อวิกฤตยังไม่จบ ประชาชนก็ยังต้องการการเยียวยา

ล่าสุดวันนี้ 18 พ.ค.2564 รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล โพสต์ว่า ครม.อนุมัติ ลดเงินสมทบประกันสังคม ทั้งนายจ้าง-ลูกจ้าง เหลือ 2.5%

โดยครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยปรับลดอัตราเงินสมทบทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 เหลือฝ่ายละร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน (จากเดิมฝ่ายละร้อยละ 5) ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดเหลืออัตราเดือนละ 216 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ในงวดเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564

ส่วนงวดเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป ให้ส่งเงินสมทบอัตราเดิม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

การลดเงินสมทบในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อนายจ้างและผู้ประกันตน ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้าง 485,113 ราย และผู้ประกันคน มาตรา 33 มาตรา 39 รวม 12.9 ล้านคน คาดจะเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า 2หมื่นล้านบาท

อีจัน
www.ejan.co