คลัง มอบของขวัญปีใหม่ 65 2 มาตรการ คาด คนละครึ่ง เริ่มโครงการ มี.ค. 65

คลัง มอบ ของขวัญปีใหม่ 65 ให้ประชาชน เน้น มาตรการเพิ่มกำลังซื้อ และ มาตรการลดภาระ คาด คนละครึ่ง เริ่มโครงการใหม่ มี.ค. 65
คลัง มอบของขวัญปีใหม่ 65 2 มาตรการ คาด คนละครึ่ง เริ่มโครงการ มี.ค. 65
คลัง มอบของขวัญปีใหม่ภาพ อีจัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ( 21 ธ.ค. 64) ได้มีมติเห็นชอบและรับทราบมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปี 2565 ซึ่งเป็นมาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 ของกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่

มาตรการช้อปดีมีคืน ปี 2565 เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ, มาตรการลดค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย โดยการลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 ลงเหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าธรรมเนียมการจำนองจากร้อยละ 1 ลงเหลือร้อยละ 0.01 (เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน) สำหรับที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ เฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท

มาตรการที่ 2 คือ มาตรการลดภาระผู้ประกอบการและประชาชน ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยให้สิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 ถึง 31 ธ.ค. 65, มาตรการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศรวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยลดอัตราภาษีตามปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่น ที่ใช้บินในประเทศ เหลือ 0.20 บาทต่อลิตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65-30 มิ.ย. 65, มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียม เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ออกไปอีก 5 ปี จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 64 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 69, มาตรการการเงิน ได้แก่ โครงการของขวัญปีใหม่ปี 2565 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน และผู้ประกอบการ เช่น โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ, การคืนเงินลูกหนี้ธนาคารที่มีประวัติการชำระดี เป็นต้น คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวม 25,000 ล้านบาท การคืนเงินและรางวัลพิเศษรวม 1,335 ล้านบาท การลดอัตราดอกเบี้ยรวม 4,700 ล้านบาท ส่วนลดค่าบริการและส่วนลดค่างวดสูงสุด รวม 7.43 ล้านบาท

ขณะที่ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 64 นี้ จะไม่มีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการออกไป ขอให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิคงเหลืออยู่ เร่งออกมาใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการ แต่ทั้งนี้คาดว่า จะสามารถเริ่มโครงการใหม่ได้ในช่วงเดือนมีนาคม 2565

คลิปอีจันแนะนำ
รางวัลนักบรีฟแห่งปี โดดิด่งไปเล๊ย! #ช่างภาพนักบรีฟ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co