จุรินทร์ ลุยชุมพร! ช่วยพี่น้องเกษตรกร - ชาวสวน ราคาปาล์มทะลุ 7.20 บาท

จุรินทร์ ลุยชุมพร! ประกันรายได้ ช่วยพี่น้องเกษตรกร - ชาวสวนยิ้ม ราคาปาล์มทะลุ 7.20 บาท
จุรินทร์ ลุยชุมพร! ช่วยพี่น้องเกษตรกร - ชาวสวน ราคาปาล์มทะลุ 7.20 บาท

11 กันยายน 2564 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ติดตามการดำเนินโครงการ ประกันรายได้ สินค้าเกษตร และ มอบ เช็คชําระหนี้ โฉนดที่ดิน กองทุนฟื้นฟูให้แก่เกษตรกร จังหวัดชุมพร

นายจุรินทร์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยหลักในการดำเนินโครงการประกันรายได้ ตามนโยบายของรัฐบาล มาถึงปลายปีที่ 2 แล้ว และขณะนี้ได้เริ่มเดินหน้าสานต่อนโยบายประกันรายได้สินค้าเกษตร ปี 3 ในพืชหลัก 5 ชนิด ได้แก่

1.ข้าว

2.มันสำปะหลัง

3.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

4.ยางพารา

5.ปาล์มน้ำมัน

ซึ่งราคาประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 ยางแผ่นดิบ กก.ละ 60 บาท ราคาน้ำยางสด กก.ละ 57 บาท ยางก้อนถ้วย กก.ละ 23 บาท มันสำปะหลัง กก.ละ 2.50 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กก.ละ 8.50 บาท และปาล์มน้ำมัน กก.ละ 4 บาท

ทั้งนี้ หากราคาซื้อขายต่ำกว่าราคาประกันรายได้ รัฐบาลก็จะโอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

สำหรับการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรนั้น นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า...

ประกันรายได้ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยประกันรายได้พืชเกษตร 5 ตัว คือ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ตอนนี้ปาล์มน้ำมันราคาเกินกว่ารายได้ที่ประกันไว้ที่ กิโลกรัมละ 4 บาท ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะมาตรการที่ช่วยกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และรัฐบาล วันนี้ทะลุ 7 บาท ถึง 7.20 บาทแล้ว

ขณะที่ ยางพารา มีปัญหาอยู่ตัวเดียวคือ น้ำยาง ราคาลงเหลือกิโลกรัมละ 40-50 บาท ในบางช่วง ราคาต่ำกว่ารายได้ที่ประกันไว้ ที่กิโลกรัมละ 57 บาท เพราะน้ำยางส่วนมากนำไปทำถุงมือยาง แต่เกิดปัญหาโควิดที่มาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตถุงมือยางมากประเทศหนึ่งของโลก การรับซื้อที่มาเลเซียมีปัญหาโรงงานผลิตถุงมือยางปิดตัวบางส่วน

แต่นโยบาย ประกันรายได้ จะเป็นหลักประกันให้พี่น้องประชาชน เช่น ปาล์มน้ำมัน ถ้าราคาต่ำกว่ากิโลกรัมละต่ำกว่า 4 บาท เกษตรกรจะมีรายได้ 2 ทางจากราคาที่ขายในตลาดและเงินส่วนต่าง รวมกันจะเท่ากับรายได้ที่ประกัน

ซึ่งขณะนี้โครงการประกันรายได้เกษตรกร กำลังจะจบปี 2 เหลืองวดสุดท้ายและเราจะเดินหน้าประกันรายได้ปาล์มน้ำมันปี 3 ต่อไป

สำหรับยางพารา ได้ประกันรายได้มาแล้ว 2 ปี ปีนี้จะเป็นปีที่ 3 การยางแห่งประเทศไทยทำเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่งเรื่องมาที่ตน เข้าคณะที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแห่งประเทศไทยก่อน ซึ่งอีกไม่กี่วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแห่งประเทศไทยหรือ กนย. แล้วจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นั้น เป็นการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร ที่เป็นหนี้และเอาที่ดินทำกินหรือสินทรัพย์ไปจำนองกับสถาบันการเงิน ซึ่งถ้าไม่ไปผ่อนชำระตามกำหนด สถาบันการเงินจะยึดที่ดินขายทอดตลาด และฟ้องร้องดำเนินคดี

กองทุนฟื้นฟูฯ เกิดขึ้นเพื่อช่วยพี่น้องที่เป็นหนี้ไม่ให้ถูกยึดที่ทำกินและไม่ต้องให้สถาบันการเงินมาฟ้องดำเนินคดี โดยจะช่วยรับซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน โอนหนี้มาเป็นของกองทุนแทน และมาผ่อนชำระกับกองทุนแทนสถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขพิเศษผ่อนปรน คือ

1.ไม่มีดอกเบี้ย

2.ไม่มีการยึดที่ดินทำกิน เพราะต้องการช่วยให้มีที่ดินทำกินต่อไป ถ้าผ่อนหมดกองทุนฟื้นฟูจะคืนโฉนดให้กับพี่น้อง

สำหรับวันนี้ ตนได้มามอบโฉนดหรือออกประกาศนียบัตร ให้กับผู้ที่ไม่มีโฉนดแต่ผ่อนหมดแล้วกับกองทุนฟื้นฟูญ จำนวน 86 ราย ประกอบด้วยผู้ที่ได้โฉนด 18 ราย และที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งที่กองทุนซื้อหนี้จากสหกรณ์หรือกลุ่มสหกรณ์ให้มาเป็นหนี้กองทุน เมื่อผ่อนหมดก็คืนที่ดิน คืนหลักทรัพย์ให้

ทั้งนี้ กองทุนฟื้นฟูช่วยเกษตรกร ได้ช่วยเหลือเกษตรกร โดยซื้อหนี้ไปแล้วประมาณ 30,000 ราย

คลิปอีจันแนะนำ
ยายสมัครอวยพร #ลิซ่า หลานรัก หลังออก Solo เดี่ยว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co