จุรินทร์ เดินหน้า ประกันรายได้เกษตรกร ปี 3 ลุยใช้ อมก๋อยโมเดล

จุรินทร์ ออนทัวร์แม่ฮ่องสอน เดินหน้า ประกันรายได้เกษตรกร ปี 3 พร้อมกับคืนโฉนดให้เกษตรกร 24 ราย
จุรินทร์ เดินหน้า ประกันรายได้เกษตรกร ปี 3 ลุยใช้ อมก๋อยโมเดล

17 มี.ค. 65 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ติดตามความคืบหน้าโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด รวมถึงมอบ เช็คชำระหนี้ และมอบ โฉนดที่ดินกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้แก่ เกษตรกร จ.แม่ฮ่องสอน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้มาตนคืนโฉนดและมอบประกาศนียบัตรให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นหนี้ กองทุนฟื้นฟู และชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว จึงคืนโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรกลับคืน ซึ่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตั้งมาตั้งแต่ปี 2540

ตอนนี้มีสำนักงานสาขาครบทุกจังหวัดแล้ว และสามารถเดินหน้าทุกอย่างไปตามเป้าหมายของกองทุน คือ ช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู ซึ่งขึ้นทะเบียนแล้ว 5 ล้านกว่าคน

และให้กองทุนสามารถซื้อหนี้ จากสถาบันการเงินมาเป็นหนี้เป็นของกองทุนฟื้นฟู และกองทุนยังช่วยจัดงบประมาณฟื้นฟูอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตเรียกว่า โครงการฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรหรือพัฒนา ซึ่งมีงบที่พี่น้องมาขอกับกองทุนโดยให้เป็นโครงการ ตลอด 2 ปีที่ตนเป็นประธานให้ไปแล้ว 500 กว่าโครงการทั่วประเทศ และได้ของบกลางเสนอ ครม.เห็นชอบแล้ว 2,000 ล้านบาท

ที่สำคัญ หากมีผู้ที่อ้างเป็นนายหน้าของบกองทุนให้ขึ้นทะเบียนหนี้ให้ ซึ่งกองทุนพิจารณาตามความเป็นจริงใครไปเรียกเงินและทำไม่ถูกต้องมีความผิดตามกฎหมาย มีเพียงค่าใช้จ่ายตามระบบราชการอย่างเดียว

สำหรับโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ขณะนี้เดินหน้าเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว โดยมีพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทำให้เกษตรกรที่เข้าโครงการ มีรายได้สองทางจากการขายในตลาดและส่วนต่างจากรายได้ที่ประกัน และพืชเกษตรเกือบทุกตัวราคาดี

นายจุรินทร์ บอกด้วยว่า นอกจากนี้ ตนยังมีนโยบายใช้ อมก๋อยโมเดล กับ พืชที่มีจำนวนไม่มากจนเกินไป เช่น หัวหอม กระเทียม ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยทีมเซลล์แมนจังหวัด ช่วยพาเกษตรกรพบผู้ซื้อตกลงราคาล่วงหน้า และเซ็นสัญญาทำหลักประกัน ซึ่งหอมหัวใหญ่ปีนี้จาก 8 บาท/กก. เป็น 15 บาท/กก. และหอมกับกระเทียมปีนี้ราคาจะเสถียรขึ้น เพื่อช่วยระบายของโดยให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ตกลง ซึ่งเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จ และการส่งออกปีที่ผ่านมาดีมาก สามารถนำเงินเข้าประเทศ ทำรายได้จากการส่งออกถึง 8.5 ล้านล้านบาท

สำหรับ ข้อมูลจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ระบุว่า จ.แม่ฮ่องสอน มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้จำนวน 3,934 ราย มูลค่าหนี้ 356 ล้านบาท และมีเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนแล้วจำนวน 97 รายจำนวนเงิน 14.02 ล้านบาท โดยวันนี้มีเกษตรกรสมาชิก กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มารับมอบโฉนดที่ดิน เกียรติบัตร จากรองนายกรัฐมนตรี จำนวน 24 ราย

คลิปอีจันแนะนำ
หมอพรทิพย์ ไม่เห็นด้วย ชันสูตรรอบ 2 #แตงโมนิดา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.