ธอส. พักชำระเงินต้น ดอกเบี้ย นาน 3 เดือน ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ โควิด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ประกาศ 2 มาตรการเร่งด่วน พักชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ย นาน 3 เดือน ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ โควิด
ธอส. พักชำระเงินต้น ดอกเบี้ย นาน 3 เดือน ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ โควิด
ธอส. พักชำระเงินต้น และ ดอกเบี้ยภาพ อีจัน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ จัดทำมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs และลูกหนี้รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

ธอส. จึงได้จัดทำ 2 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ลูกค้าทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ ผ่าน “โครงการ ธอส. รวมไทยสร้างชาติ ปี 2564” ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางด้านรายได้จากการประกอบอาชีพ ธุรกิจ การค้า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยังไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดได้ ซึ่งมีรายละเอียดความช่วยเหลือ ประกอบด้วย

มาตรการที่ 15 [M 15] : พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้หรือสถานะกฎหมาย

มาตรการที่ 16 [M 16] : พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564 สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะ NPL (ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน ) หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

มาตรการพักชำระหนี้
มาตรการพักชำระหนี้ภาพ Facebook : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำหรับดอกเบี้ยที่พักชำระเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในระหว่างการใช้มาตรการที่ 15 และ 16 ลูกค้าสามารถทยอยชำระให้เสร็จสิ้นก่อนวันครบกำหนดสัญญากู้เงิน หรือ ปิดบัญชี โดย ธอส. จะเปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนแจ้ง ความประสงค์เข้ามาตรการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB Buddy บน Application Line ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. – วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000

แจ้งวันและเวลา ลงทะเบียนมาตรการ 15-16
แจ้งวันและเวลา ลงทะเบียนมาตรการ 15-16ภาพ Facebook : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ทั้งนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้แจ้ง "วันและเวลา" ลงทะเบียนเข้ามาตรการ 15 และ 16 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย 3 เดือน

M15 สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ

M16 สำหรับลูกค้าที่มีสถานะ NPL หรือลูกหนี้ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการ 15 และ 16 ได้เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 15:00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 สิงหาคม 2564

และลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้ามาตรการ 9 , 10 , 11 , 11 New Entry , 13 และ 14 ได้เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 15:00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 กรกฎาคม 2564

Related Stories

No stories found.