นับถอยหลัง 31 ธันวาคม นี้ สิ้นสุด คนละครึ่ง เฟส 3 ใช้เงินไม่หมดทำไง ?

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยข้อมูลผู้ใช้สิทธิ โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ก่อน นับถอยหลัง 31 ธันวาคม นี้ สิ้นสุด คนละครึ่ง เฟส 3 ขณะที่ประชาชนต่างสงสัย ใช้เงินไม่หมดทำไง ?
นับถอยหลัง 31 ธันวาคม นี้ สิ้นสุด คนละครึ่ง เฟส 3 ใช้เงินไม่หมดทำไง ?
สิ้นสุด คนละครึ่ง เฟส 3ภาพ อีจัน

จันเชื่อว่าเพื่อน ๆ หลายคนกำลังสงสัยกันอยู่นะคะ เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่ใกล้จะสิ้นสุดลง ในวันที่ 31 ธันวาคม นี้ หรือ บางคนเตรียมตัวนับถอยหลังกันไว้รอแล้ว ใครที่ใช้เงินในแอปฯ กระเป๋าตังค์หมดไปแล้วก็คงไม่ห่วง แต่คงมีเพื่อน ๆ อีกหลายคนที่เป็นเหมือนกับจัน ที่เงินยังเหลือเต็มแอปฯ แล้วใช้ไม่หมดทำไง ?

รีบใช้ รีบจ่าย คนละครึ่งเฟส 3
รีบใช้ รีบจ่าย คนละครึ่งเฟส 3ภาพ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึง โครงการคนละครึ่งเฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564

โดยการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และใช้สิทธิ e-Voucher โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ประกอบด้วย

คนละครึ่ง เฟส 3 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท แล้วกว่า 7.66 ล้านราย ขณะที่การใช้สิทธิ e-Voucher โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีจำนวนกว่า 312.2 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โครงการจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิวงเงินที่เหลือได้อีก

พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังภาพ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำหรับความคืบหน้าการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จากข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 26.33 ล้านราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวน 27.98 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 213,251.4 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 108,460 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 104,791.4 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

-ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 84,784.6 ล้านบาท

-ร้านธงฟ้า 34,196.3 ล้านบาท

-ร้าน OTOP 10,231.7 ล้านบาท

-ร้านค้าทั่วไป 80,093.7 ล้านบาท

-ร้านบริการ 3,693 ล้านบาท

-กิจการขนส่งสาธารณะ 252.1 ล้านบาท

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ มีประชาชนผู้ใช้สิทธิสะสมจำนวน 91,952 ราย จากผู้ได้รับสิทธิจำนวนกว่า 4.9 แสนราย โดยมียอดใช้จ่ายสะสมส่วนประชาชนรวม 3,808.7 ล้านบาท มีมูลค่าการใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher 3,064 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม e-Voucher ทั้งสิ้นกว่า 353.8 ล้านบาท และมูลค่าการใช้จ่ายสะสมส่วน e-Voucher 312.2 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมส่วนประชาชนและ e-Voucher แบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

-ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 193.6 ล้านบาท

-ร้านธงฟ้า 212.8 ล้านบาท

-ร้าน OTOP 437.9 ล้านบาท

-ร้านค้าทั่วไป 3,131.9 ล้านบาท

-ร้านบริการ 144.7 ล้านบาท

สำหรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ล่าสุด ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 น. โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 3,414.3 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 1,766 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 1,648.3 ล้านบาท

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ 2.55 ล้านบาท และในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่ขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดขณะนี้ มีจำนวนประมาณ 81,000 ราย

ใครที่ยังใช้เงินในโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ไม่หมด ก็ต้องรีบกันหน่อยแล้วนะคะ เพราะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ออกมาระบุชัดเจน เป็นที่แน่นอนแล้ว ว่าหากสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม นี้ ระบบจะตัดสิทธิ ยอดเงินที่เหลือในโครงการฯ ออกเป็น 0 ทันที

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co