นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ปลูกข้าว ที่ จ.สุพรรณ

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ปลูกข้าว ที่ จ.สุพรรณ ขณะที่ ครม. เห็นชอบ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ปลูกข้าว ที่ จ.สุพรรณ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการลงพื้นที่มอบเงินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2564/65 ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตรสุพรรณบุรี ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 9 ธ.ค. 64 นี้ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเงินโอนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 จำนวน 38,717 ราย เป็นจำนวนเงิน 829,808,027.98 บาท และมีเกษตรกรได้รับเงินโอนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 จำนวน 59,674 ราย เป็นจำนวนเงิน 883,126,641.75 บาท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 ที่ประชุมเห็นชอบโครงการช่วยเหลือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 และมาตรการคู่ขนาน

ขณะที่ การประชุมครม. เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ได้แก่ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 โดยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เห็นชอบขยายกรอบเพดานการใช้เงินตามมาตรา 28 ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลัง เป็น 35% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งจะทำให้การใช้จ่ายเงินตามมาตรา 28 ขยายเพิ่มอีก 155,000 ล้านบาท เพียงพอต่อการใช้จ่ายในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ด้วย

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีห่วงใยและต้องการดูแลเกษตรกร ให้มีความมั่นคงทางรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผ่านมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และรายได้ให้กับเกษตรกร ในสินค้าเกษตรสําคัญ อาทิ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสําปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ตามที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 62 ในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน

คลิปอีจันแนะนำ
สาธิต ปิตุเตชะ เผย ผู้สัมผัส นทท. “โอไมครอน” ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co