นายกฯ เตรียม ร่วมประชุม เอเปค พร้อมรับไม้ต่อ เป็นเจ้าภาพ ปี 65

นายกรัฐมนตรี เตรียม ร่วมประชุม ผู้นำเขตเศรษฐกิจ เอเปค พร้อมรับไม้ต่อ เป็นเจ้าภาพ
นายกฯ เตรียม ร่วมประชุม เอเปค พร้อมรับไม้ต่อ เป็นเจ้าภาพ ปี 65

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Leaders’ Week: AELW) กำลังจะเกิดขึ้น โดยจะเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเข้าร่วมประชุม โดยนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ ได้วางกำหนดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีของไทยไว้ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.00 น. นายกรัฐมนตรีจะร่วมการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC – Leaders’ Dialogue), วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ช่วงบ่าย ​นายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในการประชุม APEC CEO Summit, เวลา 18.00 น. ​นายกรัฐมนตรีร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28 โดยในตอนท้ายของวันที่ 12 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรีจะร่วมพิธีรับมอบการเป็นเจ้าภาพเอเปค ซึ่งนางสาวจาซินดา อาร์เดิร์น นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์จะส่งมอบการเป็นเจ้าภาพเอเปคให้นายกรัฐมนตรีไทย

ในปี 2564 นี้ นิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคในหัวข้อหลัก ได้แก่ ร่วมกัน ทำงาน เติบโต ไปด้วยกัน (Join, Work, Grow. Together.) และได้นำเสนอประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ 1. นโยบายเศรษฐกิจและการค้าที่ส่งเสริมการฟื้นฟู (Economic and Trade Policies that Strengthen Recovery) 2. การเพิ่มการมีส่วนร่วมและความยั่งยืนเพื่อการฟื้นฟู (Increasing Inclusion and Sustainability for Recovery) 3. การมุ่งสู่นวัตกรรม และการฟื้นฟูที่ใช้ดิจิทัล (Pursuing Innovation and a Digitally-Enabled Recovery)

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความพร้อมที่จะนำเสนอบทบาทของประเทศไทย ผลักดันในประเด็นที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันในหลายประเด็น ได้แก่ 1. ความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะการเดินทางระหว่างกันและการท่องเที่ยว 2. การกระตุ้นการค้าและการลงทุน 3. การพลิกโฉมเศรษฐกิจ โดยนำเสนอโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model)ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2565 พร้อมแสดงจุดยืน และบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ มั่นใจว่าประเทศไทยจะสามารถเป็นเจ้าภาพที่ส่งผลอย่างรูปธรรมให้กรอบการทำงานเอเปคในปี 2565 ได้อย่างแน่นอน

คลิปอีจันแนะนำ
โปรดให้โอกาสอาตมา

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co