น้ำมันขึ้นราคาแล้วนะ! ทุกชนิด 20-40 สตางค์

สถานบริการน้ำมัน แจ้งน้ำมันขึ้นราคาทุกชนิด 20-40 สตางค์ มีผล 15 ธ.ค. 64
น้ำมันขึ้นราคาแล้วนะ! ทุกชนิด 20-40 สตางค์

น้ำมันขึ้นราคาแล้ว!!!

สถานบริการน้ำมัน ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 20-40 สตางค์ มีผลบังคับใช้วันนี้ 15 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 05.00 น.

โดยราคาน้ำมัน ดังนี้

ดีเซลพรีเมียม B7 เพิ่มเป็น 34.06 (+0.20)

ดีเซล B7 เพิ่มเป็น 28.44 (+0.20)

ดีเซล เพิ่มเป็น 28.44 (+0.20)

ดีเซล B20 เพิ่มเป็น 28.44 (+0.20)

เบนซิน เพิ่มเป็น 38.36 (+0.40)

แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มเป็น 30.95 (+0.40)

แก๊สโซฮอล์ 91 เพิ่มเป็น 30.68 (+0.40)

E20 เพิ่มเป็น 29.44 (+0.40)

E85 เพิ่มเป็น 23.59 (+0.20)

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co