ประกันรายได้ เกษตรกร ช่วยพี่น้อง เกษตรกร

จุรินทร์ ลุยอีสานติดตาม โครงการประกัน รายได้ เกษตรกร เดินหน้าจ่ายส่วนต่าง โอนตรงเข้าบัญชี
 ประกันรายได้ เกษตรกร ช่วยพี่น้อง เกษตรกร

10 ก.ค. 64 ที่ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์ธรรมเกษตรไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม จ.อํานาจเจริญ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม โครงการประกันรายได้ เกษตรกรปี 2 และมอบ เช็คชําระหนี้ และมอบ โฉนดที่ดิน กองทุนฟื้นฟู เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ให้แก่เกษตรกร จ.อํานาจเจริญ และ จ.ยโสธร

นายจุรินทร์ เผยว่า โครงการประกันรายได้ เป็นนโยบายของรัฐบาลและได้ดำเนินการมาถึง 2 ปีเต็ม ย่างเข้าสู่ปีที่ 3 โดยพืชที่อยู่ในการ ประกันรายได้ ของเกษตรกร มี 5 ชนิด ดังนี้

1.ข้าว

2.ยางพารา

3.ปาล์มน้ำมัน

4.มันสำปะหลัง

5.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

โดย ข้าวหอมมะลิ ประกันรายได้ ที่เกวียนละ 15,000 บาท ทำให้เกษตรกรมีหลักประกัน เมื่อราคา ข้าวหอมมะลิต่ำกว่ารายได้ที่ประกัน เกษตรกร จะมีเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชีผ่าน ธ.ก.ส. ส่วนมันสำปะหลัง ประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท

"ใน 2 ปีนี้ เราสามารถช่วยเกษตรกรได้ถึง 8 ล้านราย ทำให้เม็ดเงินกระจายสู่กระเป๋าเกษตรกรเกือบ 100,000 ล้านบาท ในยามที่เราประสบวิกฤตโควิดปัญหาและเศรษฐกิจเป็นเหตุผลที่ทำไมหลายอาชีพเดือดร้อนอย่างยิ่ง

แต่อาชีพหนึ่งที่เดือดร้อนน้อยกว่า หรือพอยังชีพอยู่ได้ เพราะนโยบาย ประกันรายได้ เกษตรกร มาจุนเจือช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ คู่กับการส่งออกที่ผมรับผิดชอบ" นายจุรินทร์ กล่าว

ตัวเลขส่งออกเป็นบวกถึง 41.59% เม็ดเงินเข้าประเทศ 3.5 ล้านล้านบาท

ซึ่งรายได้จากการส่งออก ส่วนหนึ่งจะแปลงมาเป็นนโยบายจัดสรรคืนให้เกษตรกรต่อไป ยิ่งการส่งออกมีมูลค่ามาก รัฐบาลก็จะยิ่งมีเม็ดเงินช่วยเกษตรกรมากเท่านั้น โดยสินค้าที่เป็นพระเอกด้านการส่งออก ก็คือ พืชผลทางการเกษตร

นอกจากนี้ยังมี กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่จัดตั้งขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ

1.ช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร ที่เป็นหนี้สถาบันการเงิน กองทุนจะเข้าไปซื้อหนี้มาอยู่กับกองทุน โอนมาเป็นของกองทุน โดยไม่มีดอกเบี้ย

2.หากชำระไม่ได้ตามเงื่อนเวลา เราจะผ่อนปรนได้บ้างเท่าที่จำเป็น แต่จะไม่ยึดที่ดินทำกิน เพราะต้องการให้ที่ดินทำกินยังเป็นของเกษตรกร ไม่ตกเป็นของนายทุน หากผ่อนครบก็จะคืนโฉนดกลับไป

นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ตนจะมาคืนโฉนดให้กับเกษตรกร 30 ราย ตนขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่สามารถผ่อนหนี้จนครบและได้โฉนดคืน

ทั้งนี้ ทางกองทุนยังมีนโยบายฟื้นฟูชีวิตเกษตรกร โดยมีเงินจัดให้ 1,380 ล้านบาท เพื่อเป็นโครงการฟื้นฟูให้กับพี่น้องเกษตรกร ที่ จ.อำนาจเจริญ กับ จ.ยโสธร โดยตนได้เตรียมเงินมามอบให้กับทั้ง 14 โครงการ เป็นเงิน 8,800,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้แก้กฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ที่เป็นหนี้รายย่อยที่บุคคลค้ำ วันนี้เราสามารถช่วยซื้อหนี้จากหนี้บุคคลค้ำได้แล้ว ซึ่งมี 2 แสนถึง 3 แสนรายทั่วประเทศ และตอนนี้มีคณะอนุกรรมการจังหวัดครบทั้ง 76 จังหวัดแล้วด้วย

ตนในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ก็ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จับมือกับสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเพื่อทำให้ครบวงจรภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิตพานิชย์ตลาด”โดยกองทุนฟื้นฟูเป็นเกษตรกรผลิตและพาณิชย์ จะเข้ามาช่วยเรื่องการตลาด ทุกจังหวัด พาณิชย์จังหวัดจะมาร่วมกันกับอนุกรรมการจังหวัดช่วยพัฒนาให้เกษตรกรมีรายได้และส่วนที่เหลือเอามาใช้หนี้ได้ นายจุรินทร์ กล่าวในตอนท้าย

อีจัน
www.ejan.co