พรุ่งนี้ ! 6 เมษายน 2564 ขึ้น ทางด่วน ฟรี 3 สาย

พรุ่งนี้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดให้รถยนต์ใช้บริการ ขึ้น ทางด่วน ฟรี 3 สาย เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564
พรุ่งนี้ ! 6 เมษายน 2564 ขึ้น ทางด่วน ฟรี 3 สาย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ พรุ่งนี้ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2564 รวม 3 สาย ประกอบด้วย

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

  • ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

  • ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

โดยกำหนด ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. วันที่ 6 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) รวมถึงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร. 1543 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศใช้ทางด่วยฟรี 3 สาย
ประกาศใช้ทางด่วยฟรี 3 สายภาพ เว็บไซต์ : exat.co.th/
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co