รัฐจัดเต็ม! เติมเงิน คนละครึ่ง เฟส 3 ให้อีก 1,500 บาท

ครม. เติมเงินโครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 ให้อีก 1,500 บาท เริ่มโอน พ.ย. นี้
รัฐจัดเต็ม! เติมเงิน คนละครึ่ง เฟส 3 ให้อีก 1,500 บาท
เติมเงิน คนละครึ่ง เฟส 3ภาพ อีจัน

นนี้ (19 ต.ค. 64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หลังที่ประชุม อนุมัติงบประมาณ 54,506 ล้านบาท สำหรับมาตรการ ลดค่าครองชีพของรัฐ 4 โครงการ ได้แก่

โครงการที่ 1 เพิ่มกำลังซื้อให้แก่บัตรสวัสดิการรัฐเฟส 3 ในระยะที่ 3 มีการอนุมัติเงินช่วยเหลือซื้อสินค้าอีก 200 บาท เพิ่มเติมอีก 300 บาท จากเดิมได้ 200 บาท ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยประชาชนจะได้เงินทั้งหมด 500 บาท ต่อคน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (พ.ย. 64 - ธ.ค. 64)

ซึ่งโครงการนี้ มีกลุ่มผู้ที่ถือสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ 13.6 ล้านคน วงเงินงบประมาณ 8,122 ล้านบาท

โครงการที่ 2 เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินให้ 200 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน แต่จะมีการเพิ่มให้อีก 2 เดือน คือเดือน พ.ย. 64 - ธ.ค. 64 อีก 300 บาท โดยรวมผู้ที่ถือบัตรจะได้เงินทั้งหมด 500 บาท

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยติดเตียง หรือคนที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จำนวน 2.3 ล้านคน ใช้เงินงบประมาณอยู่ที่ 1,384 ล้านบาท

โครงการที่ 3 คือ โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 จากเดิมรัฐบาลอนุมัติให้ 3,000 บาท วันนี้รัฐบาลอนุมัติให้อีก 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 4,500 บาท โดยใช้สิทธิได้ตั้งแต่ เดือน พ.ย. 64 - ธ.ค. 64 หรือจนกว่าจะใช้สิทธิเต็ม รวมงบประมาณทั้งสิ้น 42,000 ล้านบาท

โครงการที่4 ยิ่งใช้ยิ่งได้ เดิมวงเงินที่ใช้คำนวน E-voucher ที่ได้จำนวน 60,000 บาท voucher รวมกันได้ไม่เกิน 7,000 บาท ตอนนี้คณะรัฐมนตรีได้ปรับวงเงินที่คำนวนที่ได้เป็นเงิน 80,000 บาท ดังนั้น E-voucher ต่อคนจะได้ไม่เกิน 10,000 บาท โดยกรอบวงเงินอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท

คลิปอีจันแนะนำ
หลอนเหล้า เผาบ้าน แม่จะอยู่ยังไง?

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co