รัฐบาล ยืนยัน! ราคาน้ำมัน ของไทยไม่แพงแซงประเทศเพื่อนบ้าน

รัฐบาลยัน ราคาน้ำมัน ของไทย อยู่ในระดับกลางค่อนไปข้างต่ำ ไม่ได้แพงแซงประเทศเพื่อนบ้าน
รัฐบาล ยืนยัน! ราคาน้ำมัน ของไทยไม่แพงแซงประเทศเพื่อนบ้าน

29 พ.ค. 65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ราคาน้ำมัน ที่ขณะนี้ ราคาน้ำมันตลาดโลก ยังมีทิศทางปรับขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายและติดตามการดำเนินมาตรการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานมาโดยตลอด

ที่ผ่านมากระทรวงพลังงาน ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในภาคพลังงานตั้งแต่ปลายปี 2564 จนถึงปัจจุบัน แม้สถานการณ์ด้านราคาพลังงาน โดยเฉพาะ ราคาน้ำมัน ยังคงปรับตัวอยู่ในระดับสูง แต่ก็เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือ เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนไปพร้อมกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อให้ประเทศไทยกลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด

นายธนกร กล่าวอีกว่า กระทรวงพลังงาน รายงานว่า จากสถานการณ์ ราคาน้ำมัน ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด ทำให้เกิดความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา และบางประเทศในเอเชีย ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ราคาพลังงานโลกเกือบทุกประเทศสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลต่อเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในหลายๆ ประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยที่ผ่านมา ราคาน้ำมันดิบ ปรับขึ้นจาก 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2564 มาเป็น 140 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในช่วงต้นเดือนมีนาคม และในระดับปัจจุบัน (26 พ.ค. 65) ที่ 114 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปลายปี 2564 กระทรวงพลังงานได้ออกมาตรการช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 อาทิ การลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง การปรับลดสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล ตลอดจนการขอความร่วมมือผู้ค้าน้ำมันลดค่าการตลาด

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ยังรายงานว่า ในส่วนของการตรึงราคา น้ำมันดีเซล เนื่องจาก น้ำมันดีเซล เป็นต้นทุนในการผลิตสินค้า การบริการ และการขนส่ง กระทรวงพลังงาน ได้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึง 30 เมษายน 2565 และขึ้นเป็น 32 บาทต่อลิตรตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ซึ่งการตรึงราคาน้ำมันดีเซลนี้ ใช้กลไกเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่ออุดหนุนมาโดยตลอด และในปัจจุบันมีการอุดหนุน ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 5.43 บาท รวมทั้งลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ มาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันโดยใช้เงินกองทุนน้ำมันนั้น ส่งผลให้สภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของกลุ่มน้ำมันมีเงินจ่ายออกวันละ 295 ล้านบาท หรือคิดเป็นจ่ายออกเดือนละประมาณ 9,172 ล้านบาท (ประมาณการข้อมูลเดือน พ.ค. 65) ทำให้ฐานะกองทุนฯ (บัญชีน้ำมัน) ณ วันที่ 22 พ.ค. 65 ติดลบกว่า 41,000 ล้านบาท

ส่วนการผสมไบโอดีเซลใน น้ำมันดีเซล ถือเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาด ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดฝุ่นละออง อีกทั้งยังช่วยรักษาเสถียรภาพระดับราคาพืชผลเกษตรกรไม่ให้ตกต่ำ มีรายได้ที่มั่นคง และในด้านพลังงานถือว่าช่วยสนับสนุนการใช้พลังงานที่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ ลดพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ

แต่ในปัจจุบัน ราคาไบโอดีเซล มีราคาค่อนข้างสูง กระทรวงพลังงาน จึงได้ออกมาตรการปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล โดยได้มีการปรับลดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนน้ำมันดีเซล ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการปรับลดส่วนผสมไบโอดีเซลเป็น B5 เป็นการชั่วคราวในช่วงที่ B100 มีราคาสูง มีผล 5 ก.พ. ถึง 30 มิ.ย. 65

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงาน ยังได้ดำเนินโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (โครงการวินเซฟ) โดยสนับสนุนวงเงินเพื่อร่วมจ่ายค่าน้ำมันแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ จำนวนร้อยละ 50 ของค่าน้ำมัน (คนละครึ่ง) แต่ไม่เกิน 50 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 250 บาทต่อคนต่อเดือน มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 39,990 ราย และมีสถานีบริการน้ำมันยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน 1,687 แห่ง (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565)

สำหรับที่มีการเผยแพร่ข่าวว่า ราคาน้ำมัน ในประเทศไทยมีราคาสูงที่สุดในอาเซียนนั้น นายธนกร เผยว่า ความจริงแล้ว เมื่อเปรียบเทียบราคาน้ำมันในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน พบว่า ราคาน้ำมัน ของไทยไม่ได้แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ราคาน้ำมันของประเทศไทยอยู่ในระดับกลางค่อนไปข้างต่ำ โดยราคาน้ำมันเฉลี่ยในอาเซียน (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565)

น้ำมันเบนซิน สิงคโปร์ อยู่ที่ 81.11 บาท/ลิตร

ลาว อยู่ที่ 61.68 บาท/ลิตร

ฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 48.42 บาท/ลิตร

กัมพูชา อยู่ที่ 47.90 บาท/ลิตร

เวียดนาม อยู่ที่ 44.58 บาท/ลิตร

ไทย อยู่ที่ 42.95 บาท/ลิตร

ขณะที่น้ำมันดีเซล สิงคโปร์ อยู่ที่ 75.62 บาท/ลิตร

ฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 48.32 บาท/ลิตร

ลาว อยู่ที่ 47.13 บาท/ลิตร

กัมพูชา อยู่ที่ 46.63 บาท/ลิตร

อินโดนีเซีย อยู่ที่ 43.89 บาท/ลิตร

เมียนมา อยู่ที่ 42.16 บาท/ลิตร

เวียดนาม อยู่ที่ 39.63 บาท/ลิตร

ไทย อยู่ที่ 31.94 บาท/ลิตร

คลิปอีจันแนะนำ
ซึ้งใจ!!! จ่ายค่าเทอมให้ แม้ไม่รู้จักกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co