รัฐบาล เคาะ 4 มาตรการเร่งรัด เบิกจ่าย งบปี 2565

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย รัฐบาล เคาะ 4 มาตรการเร่งรัด เบิกจ่าย งบประมาณ และการใช้จ่าย ภาครัฐ งบปี 2565
รัฐบาล เคาะ 4 มาตรการเร่งรัด เบิกจ่าย งบปี 2565
รัฐบาล เคาะงบปี 2565ภาพ อีจัน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 เปิดเผยถึงกรณี คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กระทรวงการคลัง ได้มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี 4 ข้อ ประกอบด้วย

1.กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 การเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

2.ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามแนวทางของสำนักงบประมาณ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเคร่งครัด

 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุลภาพ : FB กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล

3.รัฐวิสาหกิจต้องเบิกจ่ายงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุง งบลงทุนระหว่างปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับปรุงแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี (Front-Loaded) รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

4.การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (กรอบวงเงิน 5 แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.

ทั้งนี้ประชาชนอย่างเรา คงต้องเฝ้าติดตามว่างบประมาณที่จะคลอดในปีหน้านี้ จะช่วยอำนวยสวัสดิการเราในช่องทางไหนและรูปแบบใด

คลิปอีจัน แนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co