ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2564 คงที่ รูปพรรณ ขายออก บาทละ 28,750 บาท

สมาคมค้าทองคำ ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2564 คงที่ ทองรูปพรรณ ขายออก บาทละ 28,750 บาท ทองคำแท่ง ขายออกบาทละ 28,250 บาท
ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2564 คงที่ รูปพรรณ ขายออก บาทละ 28,750 บาท
ราคาทองวันนี้ภาพ อีจัน

ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2564 สมาคมค้าทองคำ รายงาน ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.26 น. คงที่

โดยราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 28,150 บาท ขายออกบาทละ 28,250 บาท

ราคาทองคำรูปพรรณ ฐานภาษีบาทละ 27,636.68 บาท ขายออกบาทละ 28,750 บาท

ราคาทอง วันที่ 3 สิงหาคม 2564
ราคาทอง วันที่ 3 สิงหาคม 2564ภาพ : สมาคมค้าทองคำ

สามารถเช็คราคาทองได้ที่ https://www.goldtraders.or.th/

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co