ราคาน้ำมันทุกชนิด ปรับขึ้นรับปีใหม่! มีผล 5 ม.ค. 65 นี้

น้ำมันปรับขึ้นราคาอีกครั้ง! ทุกชนิด ขึ้นลิตรละ 60 สตางค์ ยกเว้น E85 ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร
ราคาน้ำมันทุกชนิด ปรับขึ้นรับปีใหม่! มีผล 5 ม.ค. 65 นี้

ราคาน้ำมันขึ้นอีกแล้ว! สถานบริการน้ำมัน ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 40-60 สตางค์

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาน้ำมันทั้งหมด มีดังนี้

ดีเซลพรีเมียม B7 เพิ่มเป็น 35.06 (+0.60)

ดีเซล B7 เพิ่มเป็น 29.04 (+0.60)

ดีเซล เพิ่มเป็น 29.04 (+0.60)

ดีเซล B20 เพิ่มเป็น 29.04 (+0.60)

เบนซิน เพิ่มเป็น 39.16 (+0.60)

แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มเป็น 31.75 (+0.60)

แก๊สโซฮอล์ 91 เพิ่มเป็น 31.48 (+0.60)

E20 เพิ่มเป็น 30.24 (+0.60)

E85 เพิ่มเป็น 24.14 (+0.40)

คลิปอีจันแนะนำ
แบบนี้ได้ไง? จองตั๋วรถ VIP แต่ได้นั่งรถเสริม

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co