ราชกิจจาฯ เพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ เริ่ม 1 ต.ค.64 นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง ปรับขึ้นภาษีบุหรี่ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบ จากโควิด-19
ราชกิจจาฯ เพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ เริ่ม 1 ต.ค.64 นี้
เพิ่มอัตราภาษีบุหรี่ภาพ อีจัน

(30 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2564 ดังนี้

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงนี้ คือ เป็นการสมควรแก้ไขอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดจน จำกัดปริมาณการบริโภคสินค้ายาสูบประเภทซิกาแรต จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

คลิปอีจันแนะนำ
นาทีระทึก! รถโรงครัว ลุงอู๊ดอีจัน หวิดคว่ำกลางน้ำท่วมสุโขทัย

Related Stories

No stories found.