ลูกจ้างชุมนุมสหกรณ์ฯ สวนปาล์มน้ำมันกระบี่ เฮ! รัฐ เยียวยา 7.5 ล้านบาท

รมว.แรงงาน แจง รัฐบาล เยียวยา ลูกจ้าง ชุมนุม สหกรณ์ฯ ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด 279 คน กว่า 7.5 ล้านบาท
ลูกจ้างชุมนุมสหกรณ์ฯ สวนปาล์มน้ำมันกระบี่ เฮ! รัฐ เยียวยา 7.5 ล้านบาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีลูกจ้าง ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด จำนวน 279 คน ได้ยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดกระบี่ ว่านายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา เงินประกัน เงินระหว่างหยุดกิจการชั่วคราว ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ในเรื่องนี้รัฐบาล โดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กำหนดเป็นนโยบายให้กระทรวงแรงงาน เร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาแก่ลูกจ้างที่เดือดร้อน จากการถูกเลิกจ้าง และไม่ได้รับค่าชดเชยโดยเร็ว ซึ่งในกรณีเดียวกันนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กระทรวงแรงงาน นำเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมาช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งหลังจากที่สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการไปแล้วนั้น ได้รับรายงานว่า พนักงานตรวจแรงงานได้สอบข้อเท็จจริง และมีคำสั่งให้นายจ้าง จ่ายเงินให้กับลูกจ้าง 279 คน รวมเป็นเงิน 49,166,820.26 บาท

แต่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ และไม่ได้นำคดีไปสู่ศาล พนักงานตรวจแรงงานจึงได้ดำเนินคดีอาญา กับนายจ้างรายนี้ ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯกับพนักงานสอบสวน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างกลุ่มนี้ พนักงานตรวจแรงงานได้ให้ลูกจ้างใช้สิทธิขอรับเงิน จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ได้วินิจฉัย และมีคำสั่งให้กองทุนจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ลูกจ้าง รวมเป็นเงิน 7,591,042 บาท โดยแบ่งเป็น กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย 144 คน รวมเป็นเงิน 2,431,000 บาท และกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย 266 คน รวมเป็นเงินจำนวน 5,160,042 บาท โดยกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ได้โอนเงินให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อนำจ่ายให้แก่ลูกจ้างฯ ต่อไป

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ลูกจ้าง เนื่องจากนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย หรือเงินอื่นนอกเหนือจากค่าชดเชย เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา เป็นต้น และพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย หรือเงินอื่น แต่นายจ้างไม่จ่าย และคำสั่งเป็นที่สุด ลูกจ้างสามารถมายื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

คลิปอีจันแนะนำ
เสียงจากชาวนา ที่อยากให้รัฐบาลได้ยิน #ม็อบชาวนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.