สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คุ้มครอง 1 ล้านบาท มีผล 11 สิงหานี้

ปรับลดวงเงินจาก 5 ล้านบาท สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คุ้มครอง 1 ล้านบาท มีผลบังคับใช้ 11 สิงหานี้
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คุ้มครอง 1 ล้านบาท มีผล 11 สิงหานี้

ฟังให้ดี สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปลี่ยนวงเงินคุ้มครอง จาก 5 ล้าน เหลือ 1 ล้าน

ทางเพจเฟซบุ๊ก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้โพสต์ บอกข้อมูลไว้ว่า ตั้งแต่ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป เงินฝากในธนาคาร จะได้รับความคุ้มครองในวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 คน และ ต่อ 1 สถาบันการเงิน

โดยวงเงินคุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท สามารถครอบคลุมการคืนเงินให้กับผู้ฝากแบบเต็มจำนวน คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย

ซึ่งปัจจุบัน วงเงินคุ้มครองเงินฝาก อยู่ที่ 5 ล้านบาท จนถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2564 และจะบังคับใช้ วงเงินคุ้มครองเงิฝาก 1 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

จันอธิบายง่ายๆว่า วันที่ 11 สิงหาคม 2564 สมมุติ ธนาคาร A คุณมี 3 บัญชี เงินฝากรวมกัน 10 ล้านบาท คุณก็จะได้รับความคุ้มครอง 1 ล้านบาท จากเดิม ต้องได้รับความคุ้มครอง 5 ล้านบาท

ทำไมต้อมคุ้มครองเงินฝาก?

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก อธิบายไว้ว่า การคุ้มครองเงินฝาก เป็นนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้คนฝากเงิน มั่นใจว่าจะได้รับเงินฝากคืน ภายใต้วงเงิน และภายในระยะเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด หากสถาบันการเงินนั้น ล้มละลาย หรือ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต

สำหรับ สถาบันการเงิน ที่ได้รับการคุ้มครอง ภายใต้ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ได้แก่

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (19 แห่ง)

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

5. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  

7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

8. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)  

9. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 

10. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 

12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  

13. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  

14. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

15. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

16. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

17. ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

18. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)  

19. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ (11 แห่ง)

1. ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส  

2. ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด 

3. ธนาคารซิตี้แบงก์ 

4. ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด  

5. ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น

6. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

7. ธนาคารดอยซ์แบงก์

8. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด

9. ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์

10. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

11. ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์

บริษัทเงินทุน (2 แห่ง)

1. บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (3 แห่ง)

1. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

2. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด

3. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด

ภาพจาก : สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

หากอ่านดู แล้วไม่มีชื่อ สถาบันการเงิน ที่ตัวเองมีเงินฝากเงินไว้ ก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ

คำสั่งนี้เป็นของ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1158

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co