เจ้าหนี้ ต้องระวัง ! ห้ามทวงหนี้ เกิน 1 ครั้งต่อวัน กรณีมีหนังสือสัญญา

เจ้าหนี้ ต้องระวัง ! กฎหมายทวงหนี้ กรณีมีหนังสือสัญญา ห้ามทวงหนี้ เกิน 1 ครั้งต่อวัน จันทร์-ศุกร์ ทวงได้ 8 โมง-2 ทุ่ม วันหยุดราชการ ทวงได้ 8 โมง-6 โมงเย็น ยกเว้นกรณีเพื่อนยืมเพื่อน แบบนี้ทวงกี่ครั้งต่อวันก็ได้
เจ้าหนี้ ต้องระวัง ! ห้ามทวงหนี้ เกิน 1 ครั้งต่อวัน กรณีมีหนังสือสัญญา
ห้ามทวงหนี้ เกิน 1 ครั้งต่อวันภาพ อีจัน

เป็นอีกหนึ่งปัญหาโลกแตก เมื่อมีเจ้าหนี้ ก็ต้องมีลูกหนี้ ซึ่งหากมีการทำหนังสือสัญญาตามกฎหมาย ผู้เป็นเจ้าหนี้ต้องระวัง ห้ามทวงหนี้ เกิน 1 ครั้งต่อวัน ห้ามพูดจาดูหมิ่นลูกหนี้ ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ห้ามประจาน โดยมีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถ ทวงหนี้ ได้ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-20.00 น. และวันหยุดราชการ ทวงได้ ระหว่างเวลา 08.00-18.00 น. ตามมาตรา 9 (3) และมาตรา 16 (1) ของ พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 โดยลูกหนี้ยังต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด

แต่หากเป็นหนี้ ในลักษณะเพื่อนยืมเพื่อน หรือการยืมเงิน แบบไม่มีการทำหนังสือสัญญาตามกฎหมาย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ เจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงกี่ครั้งต่อวันก็ได้ ถือว่าไม่ผิด

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ฉบับเต็มได้ที่นี้ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th

Related Stories

No stories found.