เริ่มจ่าย 29 ธ.ค. นี้ แรงงานอิสระ สถานบันเทิง เช็กเงินเข้า 5,000 บาท

เริ่มจ่าย วันที่ 29 ธ.ค.นี้ เริ่มโอนเงินเยียวยา สำหรับผู้ประกันตน ม.40 ม.33 และ ม.39 ผ่าน พร้อมเพย์ ที่ผูกกับ เลขบัตรประชาชน เตรียม เช็กเงินเข้า 5,000 บาท
เริ่มจ่าย 29 ธ.ค. นี้ แรงงานอิสระ สถานบันเทิง เช็กเงินเข้า 5,000 บาท
เตรียมเช็กเงินเข้า 5,000 บาทภาพ อีจัน

ยินดีด้วยจ้ากับคนที่ทำงานอิสระเกี่ยวข้องสถานบันเทิง ตอนนี้ถึงเวลาแล้วซินะ หลังจากที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานในที่สุดก็ถึงคิวจนได้ เตรียมเช็กเงินเข้ากันได้เลย

โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เผยวันพร้อมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน ดังนี้

-ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

-ผู้ประกันตน มาตรา 39 มาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ เช่น นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น

เริ่มโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท
เริ่มโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ภาพ สำนักงานประกันสังคม

ทั้งนี้ ผู้สมัครมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 เพื่อรับรองอาชีพว่าเป็นแรงงานอิสระที่ทำในกิจการสถานบันเทิงจริง

คลิปแนะนำอีจัน
สายมูต้องมา! เบอร์ดีพาดวงปัง

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co