แบงก์ชาติ สรุปชัดๆ มาตรการ ช่วยลูกหนี้ ครอบคลุม 4 สินเชื่อ

อย่าเพิ่งหมดหวัง! แบงก์ชาติ สรุปมาตรการ ช่วยลูกหนี้ ครอบคลุม 4 สินเชื่อ ได้รับผลกระทบโควิด
แบงก์ชาติ สรุปชัดๆ มาตรการ ช่วยลูกหนี้ ครอบคลุม 4 สินเชื่อ

ลูกหนี้ฟังทางนี้ เป็นหนี้มีทางออก!!!

เพจเฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย โพสต์ สรุปมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ไว้ว่า…”มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 มุ่งเน้นช่วยลดภาระหนี้ในระยะยาว มีทางเลือก มีความยืดหยุ่น และมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ครอบคลุมสินเชื่อ 4 ประเภท

ขอบคุณภาพ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

1. บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

ขอบคุณภาพ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. จำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ขอบคุณภาพ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

3. เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ขอบคุณภาพ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

4. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

ขอบคุณภาพ : ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับ ลูกหนี้รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด สามารถแจ้งความต้องการรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 64 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้ให้บริการทางการเงิน

หรือติดต่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน โทร : 1213

คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co