แบงก์ชาติ แจง ความเข้าใจผิดเรื่องขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ

แบงก์ชาติ แจง เรื่องขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท เป็นความเข้าใจผิด หนี้สินในงบการเงินของแบงก์ชาติ ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ
แบงก์ชาติ แจง ความเข้าใจผิดเรื่องขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ

หลังจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร โดยมีรายละเอียดบัญชีการเงินแนบท้ายในราชกิจจานุเบกษา

ซึ่งในบัญชีดังกล่าว มีการระบุไว้ในหมวด ธนาคารแห่งประเทศไทย ถึงยอด ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท

ต่อมา ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand ได้ออกมาชี้แจง กรณี ความเข้าใจผิดเรื่องขาดทุนสะสม 1.069 ล้านล้านบาท

โดย นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการสายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ชี้แจงว่า

“จากที่มีการเผยแพร่เรื่องขาดทุนสะสมของแบงก์ชาติ มูลค่า 1.069 ล้านล้านบาท และนำมารวมเป็นหนี้สาธารณะของประเทศโดยอ้างถึงผลกระทบต่อผู้เสียภาษีอากรนั้น

ขอเรียนว่า รายงานดังกล่าวเป็นการแสดงรายการงบการเงินของแบงก์ชาติและเป็นธุรกรรมที่เกิดจากการทำหน้าที่ปกติของธนาคารกลาง ในการดูแลเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ เช่น การดูแลอัตราแลกเปลี่ยนไม่ให้ผันผวนมากจนกระทบต่อการดำเนินงานภาคเอกชนและเศรษฐกิจ การดูแลสภาพคล่องในระบบการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังนั้น กำไรหรือขาดทุนที่จะปรากฏในงบดุลของธนาคารกลางจึงเป็นเรื่องปกติของการทำหน้าที่ตามพันธกิจ

ฐานะการเงินของธนาคารกลางเป็นผลจากการทำหน้าที่ตามพันธกิจ ซึ่งในแต่ละปีอาจเกิดกำไรและขาดทุน เช่น จากการตีราคาสินทรัพย์ต่างประเทศเป็นเงินบาท และจากต้นทุนการออกพันธบัตรเพื่อดูดซับสภาพคล่อง เป็นต้น ซึ่งตัวเลข 1.069 ล้านล้านบาท เป็นผลการขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นหลายปีไม่ใช่ของปีนี้ปีเดียว

หนี้สินในงบการเงินของแบงก์ชาติ ไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะของประเทศ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันทั่วโลก ตามนิยามของ IMF ที่กำหนดมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินเพื่อการเปรียบเทียบและติดตามการทำนโยบายของสมาชิก”

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co