ประกันสังคม โอนเงินบำนาญชราภาพ 'เดือนตรงเดือน' เริ่มเดือน มิ.ย.66

สูงวัยได้เฮ! 'สำนักงานประกันสังคม' โอนเงินบำนาญชราภาพ ให้ผู้ประกันตน 'แบบจ่ายเดือนตรงเดือน' เริ่มเดือน มิ.ย.66 เป็นต้นไป
ประกันสังคม โอนเงินบำนาญชราภาพ 'เดือนตรงเดือน' เริ่มเดือน มิ.ย.66

ผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่ออายุครบ 55 ปี และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเมื่อเป็นผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ ได้แก่ บำเหน็จชราภาพ และบำนาญชราภาพ

ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้แจ้งถึงการจ่ายประโยชน์ทดแทนบำนาญชราภาพ ว่า ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมได้เปลี่ยนแปลงระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทนบำนาญชราภาพให้กับผู้ประกันตน ได้รับสิทธิได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

จากเดิมโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพในเดือนถัดไป เปลี่ยนเป็นโอนเงินของเดือนที่ได้รับสิทธิ ในวันที่ 25 ของทุกเดือน แต่หากวันที่ 25 ตรงกับวันหยุดราชการ สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินให้ในวันทำการก่อนวันหยุดราชการ 'แบบจ่ายเดือนตรงเดือน' โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน มิ.ย.66 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่มีสิทธิรับบำนาญชราภาพเดิม จะได้รับเงินบำนาญชราภาพในวันที่ 23 มิ.ย.66 เป็นจำนวน 2 เดือน คือ สิทธิของเดือน พ.ค.-มิ.ย.66 และสำหรับผู้มีสิทธิรับบำนาญชราภาพรายใหม่ ที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 4 ของเดือน จะได้รับสิทธิในงวดเดือนนั้น แต่หากมีการอนุมัติหลังวันที่ 4 ของเดือน จะได้รับสิทธิในเดือนถัดไปรวมงวดเดือนปัจจุบันอีกด้วย

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ นายบุญสงค์ กล่าวว่า เงินบำนาญชราภาพ คือ เงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต โดยมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิ ผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญชราภาพในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย

หากส่งเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้รับบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 60 เดือน (5 ปี) นับจากเดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ 60 เดือน

หากผู้ประกันตนมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดของการขอรับเงินชราภาพดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-Self Service ที่ www.sso.go.th และขอรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือ สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกันสังคม โอนเงินบำนาญชราภาพ 'เดือนตรงเดือน' เริ่มเดือน มิ.ย.66
ประกันสังคม เปิดยอดจ่ายเงินทดแทน (เดือน พ.ค.66) 7 เคส 5.9 พันล้าน
ประกันสังคม โอนเงินบำนาญชราภาพ 'เดือนตรงเดือน' เริ่มเดือน มิ.ย.66
ประกันสังคม เตือนนายจ้าง แจ้งพนักงานเข้า-ออก ไม่งั้นเจอโทษหนัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co