กองสลากฯ แจ้งรายละเอียดผู้สมัครโครงการ สลากดิจิทัล เข้าทำสัญญา

กองสลากฯ ประกาศเเจ้ง ผู้ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ “สลากดิจิทัล” รายงานตัวทำสัญญา ในวัน 21-22 พ.ย.นี้ รอบไหน เช็คเลยหากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ !
กองสลากฯ แจ้งรายละเอียดผู้สมัครโครงการ สลากดิจิทัล เข้าทำสัญญา

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.65 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โครงการสลากดิจิทัล เรื่องขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ “สลากดิจิทัล” ลำดับที่ 42,501 – 44,500 รายงานตัวเพื่อทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 ดังนี้

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565

  •  รอบเช้า เวลา 8.00 น. - 12.00 น. ลำดับที่ 42,501 – 43,000

  • รอบบ่าย เวลา 13.00 น. - 17.30 น. ลำดับที่ 43,001 – 43,500

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

  • รอบเช้า เวลา 8.00 น. - 12.00 น. ลำดับที่ 43,501 – 44,000

  • รอบบ่าย เวลา 13.00 น. - 17.30 น. ลำดับที่ 44,001 – 44,500

โดยจะทำสัญญาให้ได้รับสลากรายละ 5 เล่มต่องวดเพียงสัญญาเดียว และมีอายุสัญญาตั้งแต่งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565 - งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2566 หากรายใดไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญา ให้ถือว่าสละสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ ให้ดำเนินการสมัครใช้บริการ “ถุงเงิน” ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าทำสัญญา

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้ทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระเงินค่าสลากดิจิทัล งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงิน 35,200.00 บาท

อีกทั้งล่าสุด 17 พ.ย. 65 เพจเฟซบุ๊กได้ประกาศแจ้งขอให้ตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล ชำระเงินค่าสลาก งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2565 (ระยะเวลา 7 วันเท่านั้น)

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางที่ 1 สาขาธนาคาร ตามเวลาเปิด-ปิดปกติของธนาคารกรุงไทย

ช่องทางที่ 2 ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 21.00 น.

เงื่อนไขและวิธีการชำระเงิน (**ขั้นตอนนี้สำคัญมาก โปรดตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนยืนยันทำรายการ**)

(1) ระบุ Com. code = 99192

(2) ระบุ Ref.1 = เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล

(3) ระบุ Ref.2 = หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก (หมายเลขที่ใช้ลงทะเบียนแอป ถุงเงิน/เป๋าตัง)

จำนวนเงินค่าสลากและค่าธรรมเนียม

(1) ค่าสลาก จำนวน 5 เล่ม (500 ฉบับ) จำนวน 35,200 บาท

(2) ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ผ่านธนาคารกรุงไทย จำนวน 10 บาท

ส่วนสำคัญอย่าลืม !!! ต้องไม่ชำระเงินค่าสลากเกินหรือต่ำกว่าที่กำหนด โดยต้องกรอกตัวเลข จำนวนเงิน 35,200 บาทเท่านั้น (ค่าธรรมเนียมแยกต่างหาก)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2528 8688, 0 2528 9555, 0 2528 9541-7, 0 2528 503-7, 0 2528 9532-7 0 2528 9511-23 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ (Call Center) 0 2528 9999

คลิปอีจันแนะนำ
ขลังมาก! วัดร้างเมืองชุมพร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co