24 ก.ย.นี้ ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ใครลงแล้ว ไม่ต้องลงซ้ำ

เตรียมแพ็กกระเป๋าเที่ยว ! เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เปิดลงทะเบียนแล้ว ดีเดย์ 24 ก.ย.64 ใครลงแล้ว ไม่ต้องลงซ้ำ ใช้สิทธิต่อได้เลย !
24 ก.ย.นี้ ลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ใครลงแล้ว ไม่ต้องลงซ้ำ
เราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ภาพ อีจัน

ดีเดย์ วันนี้ (24 กันยายน 2564) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เปิดให้ประชาชนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ และ ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น.

ซึ่งประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

โดยเริ่มจองโรงแรม/ที่พัก ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 64 - 23 ม.ค. 65 และสิ้นสุดระยะเวลาเดินทาง และ Check out วันสุดท้ายในโครงการ

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

-มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

-อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

*ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ

*1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ซึ่งเบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

สิทธิที่ประชาชนจะได้รับ

1.ส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องหรือต่อเดือน (สูงสุด 15 ห้อง หรือ คืน)

2.รับคูปองมูลค่า 600 บาท ต่อวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60 % อีก 40 % ตัดจากคูปอง เมื่อ Check-in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลัง 17.00 น.)

3.รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร

สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย สำหรับผู้ที่ออกตั๋วเครื่องบิน และเดินทางตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง

คลิปอีจันแนะนำ
ใครคิดถึงความงามเมืองอันดามัน ความล้ำค่าของอัญมณีของไทย เตรียมตัว

Related Stories

No stories found.