ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร

ล่าสุด ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 “ บัตรคนจน ” หากไม่ผ่าน ข้อมูลผิด แก้ไขได้ไหมต้องทำอย่างไร ?
ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร

สำหรับการเปิดรับ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ "บัตรคนจน" ที่ผ่านมา พบว่า ยังมีหลายคนสับสนและมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและความไม่ชัดเจนในเรื่องการลงทะเบียนในบางประเด็นต่างๆ อาทิ

ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน แม้จะอยู่ในครอบครัวเดียวกัน เช่น สามี/ภรรยา ที่เป็นคู่สมรสกัน สามารถลงทะเบียนได้ทั้งสามีและภรรยา หากตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์คุณสมบัติก็มีสิทธิที่จะเป็นผู้ได้รับสิทธิทั้งสามีและภรรยา “ไม่ใช่หนึ่งครอบครัวหนึ่งสิทธิ”

ในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ "บัตรคนจน" หากมีการบันทึกข้อมูลในระบบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก ดังนั้น ผู้ลงทะเบียนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ หรือก่อนที่จะบันทึกข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียน

ตรวจสอบสถานะบุคคลแล้วไม่ตรงกับข้อมูลของกรมการปกครอง

โดยหากผลตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนแล้วพบว่า การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน/ครอบครัว ที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียน หรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ซึ่งไม่มีครอบครัว (โสด) สามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้

โดยการตรวจสอบสถานะในรอบที่ 8 จะเป็นรอบสำหรับการแก้ไขข้อมูลเท่านั้น คือ 20 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2565 และจะประกาศผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ทุกวันศุกร์
ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ "ไม่ผ่าน" ต้องทำอย่างไร

กรณีประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่าน ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ และติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโดยตรง

กรณีการกรอกข้อมูลผิดพลาด

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ถูกต้อง ( ข้อมูลสำคัญหลักได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก / ชื่อ-นามสกุล / วันเดือนปีเกิด และเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน) จะต้อง เริ่มลงทะเบียนใหม่

กรอกข้อมูลความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ถูกต้อง (เช่น ข้อมูลกรมการปกครองมีบุตร แต่ผู้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลว่าไม่มีบุตร) จะต้องรอผลการลงทะเบียนที่จะประกาศทุกวันศุกร์ตลอดเดือนกันยายน และหลังจากทราบผลแล้วให้ไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นเอกสารลงทะเบียนไว้

อีกทั้งโฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวเน้นย้ำว่า ประชาชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนดสามารถลงทะเบียนได้ทุกคน ผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันก็สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน โดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทุกครั้ง และเก็บรักษาส่วนที่ 11 ของแบบฟอร์มลงทะเบียนเป็นหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน อย่าให้สูญหาย เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนของผู้ลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนจะสามารถทราบผลการแก้ไขข้อมูลได้ในรอบการประกาศผลของโครงการฯ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป

ดังนั้นจึงควรตรวจสอบคุณสมบัติให้ละเอียดอีกครั้ง ว่าเรามีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ในการร่วมโครงการฯตรงไหน ส่วนคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน สามารถดำเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ (คลิกที่นี่)

คลิปแนะนำอีจัน
ของฝากจากไอ้โบ้ ตัวป่วน!!!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co