ครม.เคาะฟรีวีซ่า อินเดีย-ไต้หวัน เข้าไทยได้ 30 วัน เริ่ม 10 พ.ย.66

ครม. เห็นชอบ ฟรีวีซ่า "ไต้หวัน-อินเดีย" เข้าไทยได้ 30 วัน นาน 6 เดือน เริ่ม 10 พ.ย.66
ครม.เคาะฟรีวีซ่า อินเดีย-ไต้หวัน เข้าไทยได้ 30 วัน เริ่ม 10 พ.ย.66

วันนี้ (31 ต.ค.66) นายสัตวแพทย์ ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติในหลักการ กำหนดให้ “สาธารณรัฐอินเดียและไต้หวัน” เป็นรายชื่อประเทศ/ดินแดนในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.66- 10 พ.ค.67 รวมระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวของชาวอินเดียและไต้หวัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวงและกระตุ้นเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงให้กำกับ ติดตาม และประเมินผลกระทบจากการออกประกาศ มท. ฉบับดังกล่าว ภายหลังครบระยะเวลา 6 เดือน ที่ประกาศไว้

ทั้งนี้ จากการพิจารณาข้อมูลนักท่องเที่ยวจากอินเดียและไต้หวัน พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2566 มีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทยจำนวน 1,162,251 คน และคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2566 จะเดินทางเข้าไทยอีกประมาณ 1.55 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวอินเดียใช้จ่ายประมาณ 41,000 บาท/การมาท่องเที่ยว 1 ครั้ง ขณะที่ไต้หวัน ใช้จ่ายประมาณ 43,000 บาท/การมาท่องเที่ยว 1 ครั้ง คาดว่าภายในปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยประมาณ 700,000 คน

คลิปอีจันแนะนำ
คนบ้าบุกบ้าน ทำไมตำรวจไม่มาระงับเหตุ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co