มัดรวม 6 ธนาคาร ประกาศขึ้นดอกเบี้ยกู้-ฝากเดือน ต.ค.66 พีคสุดรอบ 10 ปี

ส่อง 6 ธนาคาร ประกาศขึ้นดอกเบี้ยกู้-ฝาก เดือน ต.ค.66 รับ 'กนง.' มีมติเป็นเอกฉันท์ ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสูงสุดในรอบ 10 ปี
มัดรวม 6 ธนาคาร ประกาศขึ้นดอกเบี้ยกู้-ฝากเดือน ต.ค.66 พีคสุดรอบ 10 ปี

ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 2.25% เป็น 2.5% ต่อปี โดยมีผลเมื่อวันที่ 27 ก.ย.66 ถือเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสูงสุดในรอบ 10 ปี ซึ่งธนาคารแรกที่เด้งรับ ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ

ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับขึ้น 0.10-0.25% สำหรับบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์สูงสุด 0.55% ต่อปี

เงินฝากประจำ 3 เดือน เป็น 1.20% ต่อปี เงินฝากประจำ 6 เดือน เป็น 1.25% ต่อปี เงินฝากประจำ 12 เดือน เป็น 1.60% ต่อปี เงินฝากประจำ 24 เดือน เป็น 2.00% ต่อปี และเงินฝากประจำ 36 เดือน เป็น 2.10% ต่อปี เงินฝากสะสมทรัพย์ e-Saving วงเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็น 1.50% ต่อปี และวงเงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท เป็น 0.65% ต่อปี

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อปรับขึ้น 0.25% โดยอัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เป็น 7.10% ต่อปี เอ็มโออาร์ (MOR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เป็น 7.55% ต่อปี และเอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เป็น 7.30% ต่อปี

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี)

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งลูกค้าบุคคล และนิติบุคคลตามนโยบาย กนง.ดังนี้

ลูกค้าที่ชอบการออมระยะสั้น บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ทีทีบี ดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.45% เป็น 2.25% ต่อปี (รับดอกเบี้ยทั้งก้อนไปใช้ก่อน ใน 7 วันนับจากวันที่ฝากเงิน) โดยมีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.66

ส่วนกลุ่มลูกค้าที่ชอบการออมระยะยาว บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกๆ 6 เดือน และลูกค้าได้รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ปรับอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดอยู่ที่ 5% ต่อปี ส่วนบัญชีเงินฝากประจำทั่วไป ทีทีบี ประเภท 24 เดือน ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 0.35% เป็น 1.70% ต่อปี พร้อมรับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน มีผลตั้งแต่ 3 ต.ค.นี้

สำหรับลูกค้าเสริมวินัยเก็บออม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล ทีทีบี มีเซฟ ที่ไม่ต้องฝากประจำ ดูดอกเบี้ยสะสมได้ทุกวัน ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดรวมโบนัสเพิ่มขึ้นเป็น 2.20% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่บาทแรกถึง 100,000 บาท ซึ่งให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปถึง 8.8 เท่า โดยมีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้

ธนาคารไทยพาณิชย์

ประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลและเงินฝากประเภทไม่มีสมุด รวมถึงเงินฝากประจำ โดยปรับเพิ่มขึ้น 0.10%-0.30% ต่อปี และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อสะท้อนต้นทุนทางการเงินในระบบที่สูงขึ้น โดยปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) จากปัจจุบันอยู่ที่ 7.05% เป็น 7.30% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.80% เป็น 7.05% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) จากปัจจุบันอยู่ที่ 7.325% เป็น 7.575% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.66 เป็นต้นไป

ธนาคารกสิกรไทย

ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เงินฝากออมทรัพย์นิติบุคคล รวมถึงเงินฝากประจำ สูงสุด 0.40% เพื่อส่งเสริมการออม รวมถึงเพิ่มรายได้และกำลังซื้อให้กับลูกค้าของธนาคารในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันธนาคารได้ทำการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 0.25% เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยนโยบายและส่งเสริมเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะสมดุล โดยอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มจาก 7.02% เป็น 7.27%

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มจาก 7.34% เป็น 7.59% อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มจาก 7.05% เป็น 7.3% โดยมีผลวันที่ 4 ต.ค.66 เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงไทย

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 0.10-0.45% ต่อปี เพื่อส่งเสริมวินัยการออม เพิ่มผลตอบแทนและรายได้ให้กับลูกค้าในภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้น สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดา ประเภทเงินฝากประจำ 24 เดือนเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.45% เป็น 2.40% ต่อปี และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 36 เดือน 0.30% เป็น 2.65% ต่อปี พร้อมสนับสนุนการฝากเงินผ่านช่องทางดิจิทัล ผ่านเงินฝาก Krungthai NEXT Savings เปิดบัญชีง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT อัตราดอกเบี้ย 1.50%

และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท เพิ่มขึ้น 0.25% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) อยู่ที่ระดับ 7.05% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) อยู่ที่ระดับ 7.52% ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย (MRR) อยู่ที่ระดับ 7.57% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.66 เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.66 เป็นต้นไป ดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับลูกค้ารายย่อยและนิติบุคคล เพิ่มขึ้น 0.10-0.30% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 7.280% สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 7.575% และสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) เพิ่มขึ้น 0.25% เป็น 7.400%

คลิปอีจันแนะนำ
“ยายคิดว่า ตายแล้ว” อีกนิดเดียว รถตกเหว!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co