เช็กเลย ตรวจสอบ สิทธิลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้า เช็กสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดวันนี้ บัตรคนจนรอบใหม่ นัดตรวจสอบสถานะ กรณีลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
เช็กเลย ตรวจสอบ สิทธิลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

วันนี้เช็กอัปเดตสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กันหรือยัง ล่าสุด บัตรคนจนรอบใหม่นัดตรวจสอบสถานะ กรณีลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ การเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 13 ล้านราย การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 8 ล้านราย ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4 ล้านราย คงมีจำนวนเพิ่มมากอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้จากการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 นับล้านคน พบว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

1) ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี

2) ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

3) สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย

4) ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย

5) ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

6) ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส

7) ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง

8) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง

9) ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

สำหรับการตรวจสอบการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน”

กรอกเลขประจำตัวประชาชน และระบุวัน เดือน ปีเกิด ตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนล่าสุด

กรณีไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด กรุณาเลือก “ไม่ทราบวันเกิด”/”ไม่ทราบเดือนเกิด”

จากนั้นคลิกปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

ซึ่งจากกรณีผู้ลงทะเบียนบัตรคนจน ตรวจสอบสถานะ แล้วยังไม่สมบูรณ์

1. "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส" แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิต และมีใบมรณบัตรของคู่สมรสแล้วนั้น ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียนอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

2. "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูล กรมการปกครองแล้วพบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตร และข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย" แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าบุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป

ขอบคุณข้อมูล กระทรวงการคลัง , โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

คลิปอีจันแนะนำ
ศาลเยาวชนฯ ให้ประกันตัวผู้ก่อเหตุกลับไปเรียน!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co