'เกษตรกร' เช็กด่วน! อยากพักหนี้ 3 ปี ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย

เกษตรกร 2.69 ล้านราย ฟังทางนี้ ใครอยากพักชำระหนี้ 3 ปี แจ้งความประสงค์ด่วน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 ถึง 31 ม.ค.67
'เกษตรกร' เช็กด่วน! อยากพักหนี้ 3 ปี ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 ก.ย.66 เห็นชอบให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร และลูกค้ารายย่อย ที่เป็นหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระ ที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันไม่เกิน 300,000 บาท พบว่ามีลูกหนี้ ธ.ก.ส.ที่เข้าเกณฑ์ตามมาตรการกว่า 2.69 ล้านราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

'เกษตรกร' เช็กด่วน! อยากพักหนี้ 3 ปี ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย
เกษตรกร 2.69 ล้านราย ได้เฮ! ครม.ไฟเขียวพักหนี้ 3 ปี เช็กเงื่อนไขที่นี่

ทั้งนี้ เกษตรกรต้องแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการ พร้อมรับการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ โดยได้จัดวางระบบให้เกษตรกรลูกค้าแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความประสงค์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

จากนั้น ระบบจะมีการประมวลข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติ หากเข้าเกณฑ์ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรการ ธ.ก.ส. จะนัดหมายลูกค้า และผู้ค้ำประกันไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 จนถึง 31 ม.ค.67 รวม 4 เดือน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกษตรกรไม่สะดวก สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการที่สาขาใกล้บ้านทั่วประเทศ ซึ่งพนักงานจะอำนวยความสะดวกในการแจ้งความประสงค์ผ่าน BAAC Mobile เพื่อเข้าสู่ระบบการประมวลผลและตรวจสอบสิทธิเช่นเดียวกัน

ล่าสุด ธ.ก.ส.ได้ออกมาอธิบายว่า สำหรับลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ต้องการแสดงความประสงค์ตามมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล สามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile โดยดาวน์โหลด BAAC Mobile >> https://onelink.to/3jd2zt หรือขอรับคำแนะนำได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด Call Center : 02 555 0555

ขั้นตอนการลงทะเบียนพักชำระหนี้เกษตรกร ของธนาคาร ธ.ก.ส.
ขั้นตอนการลงทะเบียนพักชำระหนี้เกษตรกร ของธนาคาร ธ.ก.ส.
ขั้นตอนการลงทะเบียนพักชำระหนี้เกษตรกร ของธนาคาร ธ.ก.ส.
ขั้นตอนการลงทะเบียนพักชำระหนี้เกษตรกร ของธนาคาร ธ.ก.ส.
ขั้นตอนการลงทะเบียนพักชำระหนี้เกษตรกร ของธนาคาร ธ.ก.ส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co