เปิดบทเรียนข้าวไทยตลอด 10 ปี อึ้ง! ชาวนาไทย จนสุดในเอเชีย-อาเซียน

ม.หอการค้าไทย เปิดบทเรียนข้าวไทยตลอด 10 ปี อึ้ง! ชาวนาไทย จนสุดในเอเชีย-อาเซียน พ่าย 'อินเดีย' แชมป์ส่งออกข้าวของโลกปี 65
เปิดบทเรียนข้าวไทยตลอด 10 ปี อึ้ง! ชาวนาไทย จนสุดในเอเชีย-อาเซียน

ตามที่ 'กระทรวงพาณิชย์' เปิดยอดส่งออกไปยังตลาดสำคัญๆ ทั้งในเดือน มิ.ย.66 และยอดรวมครึ่งแรกปี 66 ส่วนใหญ่หดตัวย่อมส่งผลกระทบต่อข้าวไทย ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้

ด้าน นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดบทเรียนที่ผ่านมาของข้าวไทยตลอด 10 ปี ได้ข้อสรุปดังนี้

1.ผลผลิตข้าวต่อไร่ของไทยต่ำ ไทยต่ำกว่าเวียดนาม 3 เท่า (ไทยเฉลี่ย 450 กิโลกรัมต่อไร่ เวียดนามมากกว่า 1,000 กิโลกรัม หรือมากกว่า 1 ตันต่อไร่)

2.ชาวนาไทยมีอาชีพทำนา แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวนามืออาชีพ ขณะที่ เวียดนามคือชาวนาอาชีพ จากชาวนาไทยส่วนใหญ่คิดแค่ 2 เรื่องคือ ราคากับผลผลิต ไม่ค่อยคิดเรื่องการปรับลดต้นทุน แต่ชาวนาเวียดนามคิดในเรื่อง '3 ลด 3 เพิ่ม'

3.ปลดหนี้โดยขายที่นา ชาวนาขาดทุนสะสมจากการทำนาต้องขายที่นา และเช่าที่นาตัวเองเพื่อทำการเกษตรต่อ นโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่สามารถปลดหนี้ให้กับชาวนาได้

4.แหล่งน้ำไม่พร้อม และปัญหาโลกร้อน เวียดนามทำนาได้ 3 ครั้งต่อปี ไทยทำได้ 1-2 ครั้ง

5.เงินวิจัยน้อย ไทยใส่เงิน 200 ล้านบาทในการวิจัย แต่เวียดนามใส่เงิน 3,000 ล้านบาท ส่วนอินเดีย จีน และญี่ปุ่นใส่เงินวิจัยข้าวมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญต่อปี

6.นโยบายการแทรกแซงตลาด ทำลายศักยภาพการแข่งข้น ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาข้าวอย่างแท้จริง

7.ยิ่งทำนา หนี้ยิ่งเพิ่ม ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตต่อไร่ลดลง ราคาขายลดลง

8.ข้าวไทยไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคสมัยใหม่ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปหันไปรักสุขภาพมากขึ้นและข้าวหอม และนุ่ม

9.เอกลักษณ์ข้าวไทยลดน้อยถอยลง (ความหอม ความนุ่ม) มีการปลอมปน และเร่งการผลิตบนที่ดินที่ขาดคุณภาพ

10.การควบคุมการกระจายพันธุ์ข้าว การกระจายพันธุ์ข้าวเพื่อควบคุมคุณภาพข้าวเวียดนามทำได้ดีกว่าไทย

"บทเรียนที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า การแทรกแซงตลาดข้าวไม่ใช่ทางออกของการพัฒนาข้าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกันรายได้ข้าว การประกันราคาข้าว หรือการจำนำข้าว 10 ปีที่ผ่านมา ย้ำชัดเจนว่า นโยบายการแทรกแซงตลาดไม่ได้ช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าชาวนา แต่ชาวนากลับมีรายได้ลดลง และติดลบ ซึ่งจะการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าชาวนาไทยจนที่สุดในเอเชีย และกลุ่มประเทศอาเซียน" นายอัทธ์ กล่าว

ขณะที่ การผลิตข้าวของโลก เมื่อปี 65 ประเทศผู้ผลิตข้าวมากที่สุดของโลก คือ ประเทศจีน โดยผลิตข้าวสารได้ 145,946,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 28.5% ของการผลิตข้าวสารโลก อย่างไรก็ตาม การผลิตข้าวสารของจีนลดลง 2% เมื่อเทียบกับปี 64 และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยปี 61-65 ลดลง 0.4% อินเดีย ผลิตข้าวสารได้มากเป็นอันดับสองของโลก ส่วนไทย ผลิตข้าวสารเป็นอันดับ 6 ของโลก

ขณะที่ การส่งออกข้าวของโลกพบว่า ประเทศผู้ส่งออกข้าวมากที่สุดของโลกในปี 65 คือ อินเดีย ไทย และเวียดนาม ตามลำดับ ส่วนประเทศอาเซียนที่ส่งออกข้าวไปโลกมากที่สุดในปี 65 ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา โดยส่งออกเป็นมูลค่า 3,548 ล้านเหรียญสหรัฐ 2,186 ล้านเหรียญสหรัฐ 406 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 394 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามลำดับ

"เปรียบเทียบชาวนาไทยกับอินเดีย เวียดนาม และเมียนมา ในช่วง 10 ปี (ปี 55-65) พบว่า ผลผลิตข้าวไทยลดลง รายได้ และเงินคงเหลือของไทยน้อยกว่าคู่แข่ง และต้นทุนการผลิตของไทยเพิ่มขึ้นรองจากอินเดีย" นายอัทธ์ กล่าว

ซื้อข้าวเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย

ข้าวฮางงอกไรซ์เบอรี่ : https://s.lazada.co.th/l.W4WP

ข้าวกล้องหอมมะลิน้ำตาลต่ำ : https://s.lazada.co.th/l.W4Wp

ข้าวหอมมะลิ : https://s.lazada.co.th/l.W4Wx

คลิปอีจันแนะนำ
ไปเป็นแรงงานเกาหลี ใครบอกสบาย ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
ข่าว อีจัน
www.ejan.co